Andrzej Foltyn

Partner

"Wszystkie sprawy moich klientów traktuję osobiście."

+48 22 557 76 11     andrzej.foltyn@dzp.pl
 • Jest doradcą i negocjatorem licznych przejęć, w tym przejęć na rynku publicznym.
 • Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, działalności rynków kapitałowych oraz w prawie bankowym.
 • Doradza polskim i międzynarodowym spółkom w procesach pozyskiwania środków na rynkach kapitałowych oraz w zakresie realizacji programów opcji menedżerskich i pracowniczych.
 • Doradca polskich i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku kapitałowym w zakresie kwestii regulacyjnych, polityki inwestycyjnej i wprowadzania nowych produktów.
 • Doradca wielu polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.
 • Współautor prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o obligacjach oraz związanych z nimi aktów wykonawczych.
 • Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawą o giełdach towarowych.
 • Wieloletni doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz były Sędzia Sądu Giełdowego.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 • Wyróżniony jako Global Leader w międzynarodowym zestawieniu prawniczym Who’s Who Legal w kategoriach 
  Capital Markets - Debt & Equity 2019 i Capital Markets - Structured Finance 2019.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP