Andrzej Foltyn

Partner

"Wszystkie sprawy moich klientów traktuję osobiście."

vcard +48 22 557 76 11     andrzej.foltyn@dzp.pl
  • Jest doradcą i negocjatorem licznych przejęć, w tym przejęć na rynku publicznym.
  • Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, działalności rynków kapitałowych oraz w prawie bankowym.
  • Doradza polskim i międzynarodowym spółkom w procesach pozyskiwania środków na rynkach kapitałowych oraz w zakresie realizacji programów opcji menedżerskich i pracowniczych.
  • Doradca polskich i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku kapitałowym w zakresie kwestii regulacyjnych, polityki inwestycyjnej i wprowadzania nowych produktów.
  • Doradca wielu polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.
  • Współautor prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o obligacjach oraz związanych z nimi aktów wykonawczych.
  • Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawą o giełdach towarowych.
  • Wieloletni doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz były Sędzia Sądu Giełdowego.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP