Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzało w procesie podziału spółki i sprzedaży akcji Dogmat Systemy

29.01.2021

DZP doradzało akcjonariuszom Dogmat Systemy S.A. w procesie podziału spółki i sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Nasze wsparcie prawne dla spółki Dogmat Systemy S.A., jedno z liderów w sektorze zarządzania wierzytelnościami, i jej akcjonariuszy obejmowało wszechstronne doradztwo na każdym etapie transakcji, począwszy od przeprowadzenia procesu podziału spółki przez wydzielenie, poprzez przygotowanie i wynegocjowanie dokumentacji transakcyjnej, aż po podpisanie i zamknięcie transakcji.

Projekt wymagał zastosowania nieszablonowego podejścia, ponieważ zazwyczaj podział spółki przeprowadzany jest w celu wydzielenia tej części przedsiębiorstwa, która staje się przedmiotem transakcji sprzedaży. W przypadku doradztwa dla Dogmat Systemy S.A., wykorzystany został odwrotny mechanizm: wydzielona część aktywów została w rękach dotychczasowych właścicieli, a sprzedaży podlegały akcje spółki, do której należała pozostała część przedsiębiorstwa.

Z ramienia DZP, w projekt zaangażowany został multidyscyplinarny zespół w składzie: Przemysław Furmaga, Partner, Andrzej Dunikowski, Associate oraz Ariel Sławiński, Associate z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć; Joanna Wierzejska, Partner oraz Tomasz Leszczewski, Senior Tax Manager z Praktyki Podatkowej, a także Piotr Jackowski, Senior Associate z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych.

Bądź na bieżąco z DZP