Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradcą PGE przy sprzedaży Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia

23.03.2022

Kancelaria DZP doradzała PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. przy sprzedaży 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia. Nowym nabywcą jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU).

Polska Grupa Energetyczna jako największe w Polsce przedsiębiorstwo elektroenergetyczne wytwarza blisko 40% całej polskiej energii elektrycznej. Poprzez sprzedaż akcji TFI Energia nasz klient konsekwentnie dąży do koncentracji na działalności podstawowej Grupy PGE, którą są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej.

Umowa przedwstępna pomiędzy PGE a PZU została podpisana 17 marca. Finalizacja transakcji planowana jest na połowę roku, po uzyskaniu zgód KNF i UOKiK. 

Nasze doradztwo obejmowało kompleksową obsługę prawną transakcji, którą prowadził Piotr Jackowski, Senior Associate, z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych wspierany przez Katarzynę Biardę, Associate. Prace na rzecz PGE nadzorował szef praktyki – Andrzej Foltyn.

Bądź na bieżąco z DZP