Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Prawnicy DZP, Michał Cecerko oraz Bartosz Saładyk, przy wsparciu Marka Świątkowskiego, doradzali klientowi z branży nieruchomości komercyjnych w sprawie bezpodstawnego wniosku o ogłoszenie upadłości, którego celem było wymuszenie zapłaty.

Wnioskodawcy i ich pełnomocnicy działali w sposób agresywny, usiłując wykreować w otoczeniu rynkowym klienta nieprawdziwe wrażenie o jego złej sytuacji finansowej, tak aby skłonić jego kontrahentów do złożenia kolejnych nieuzasadnionych wniosków o upadłość.

W grudniu 2023 r. sąd rozpatrujący sprawę oddalił wniosek nie wyznaczając nawet tymczasowego nadzorcy sądowego. Sąd upadłościowy stwierdził też, że wniosek był zgłoszony w złej wierze i nakazał zamieszczenie w prasie ogólnopolskiej ogłoszenia z przeprosinami. Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

Wsparcie DZP obejmowało m.in. doprowadzenie do usunięcia z Krajowego Rejestru Zadłużonych bezpodstawnego obwieszczenia o wierzycielskim wniosku o upadłość oraz obronę merytoryczną przed wnioskiem.

Bądź na bieżąco z DZP