Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo spółek

Prawo spółek jest jedną z wiodących specjalizacji kancelarii. Obsługujemy podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym w sprawach dotyczących m.in.:

  • tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw,
  • planowania optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej,
  • umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami,
  • sporów między wspólnikami i akcjonariuszami,
  • bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej także szeroko rozumiany corporate secretarial,
  • obsługi prawnej organów spółek kapitałowych,
  • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
  • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP