Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Wygrana przed sądem administracyjnym w sprawie nakazu rozbiórki

25.06.2024

Zespół ochrony środowiska DZP z sukcesem reprezentował dewelopera w sporze dotyczącym orzeczenia nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, wydanego przez właściwe organy nadzoru.

Spór pomiędzy klientem DZP a organami nadzoru budowlanego trwał od 2021 r. W toku prowadzonego postępowania, organy te orzekły nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, stwierdzając obowiązek uzyskania przez klienta decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydając nakaz rozbiórki, organ wskazał, że nie jest możliwe przeprowadzenie legalizacji z uwagi na naruszenie postanowień obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na skutek wniesionej skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego oraz poprzedzającą ją decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Sąd przychylił się do argumentacji przedstawionej przez pełnomocnika i wskazał, że nakaz rozbiórki był wydany przedwcześnie. W sprawie doszło bowiem do zmian podmiotowych po stronie adresata decyzji, co skutkowało koniecznością prawidłowego określenia przez organy nadzoru podmiotu zobowiązanego do wykonania nakazu rozbiórki. W sprawie zwrócono także uwagę na przeszkody prawne uniemożliwiające wykonanie orzeczonego nakazu rozbiórki.

Z ramienia DZP klientowi doradzał Adrian Sypnicki, Senior Associate z zespołu ochrony środowiska, który reprezentował klienta na wszystkich etapach postępowania.

 

Bądź na bieżąco z DZP