Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Umowy w procesie inwestycyjnym

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z umowami zawieranymi w trakcie procesów inwestycyjnych, w szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy m.in.:

  • umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo (także w oparciu o standardy FIDIC),
  • umowy o prace projektowe i nadzór autorski,
  • umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
  • umowy z dostawcami mediów i usług,
  • umowy z podwykonawcami.

Doradzamy także we wszelkiego rodzaju sprawach związanych z zarządzaniem powyższymi umowami w trakcie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszania, weryfikacji i dochodzenia roszczeń powstałych przy ich wykonywaniu.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP