Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa - doradztwo dla PGE EJ1 2012

15.10.2012

W ostatnich miesiącach spółka projektowa realizująca projekt jądrowy PGE EJ 1 Sp. z o.o. rozstrzygnęła przetargi na strategiczne doradztwo prawne oraz doradztwo bieżące w projekcie jądrowym. Kancelaria DZP wygrała oba postępowania i podpisała umowy z Zamawiającym.

O pierwszym miejscu naszej kancelarii zdecydowało spełnienie szeregu kryteriów oceny ofert, w tym szczególnie doświadczenie zespołu naszych ekspertów. Podwykonawcami DZP w tym projekcie są Morgan Lewis & Bockius, światowy lider w doradztwie prawnym dla sektora jądrowego oraz wrocławska kancelaria CWW - S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy pracująca dla wielu firm sektora energetycznego w Polsce. W ramach DZP projekt jest realizowany przez ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki pracujących pod kierunkiem Pawła Grzejszczaka.

Ramy strategicznego doradztwa prawnego obejmują m.in. opracowanie strategii korporacyjnej i inwestycyjnej dla projektu budowy elektrowni, opracowanie strategii zarządzania odpowiedzialnością za szkody jądrowe, opracowanie strategii i harmonogramu zawierania niezbędnych umów w ramach projektu oraz strategii skutecznego zarządzania tymi umowami, a także kwestie związane z opiniowaniem kluczowych dla projektu decyzji i procedur, w tym procedury wyboru dostawcy technologii dla inwestycji. Natomiast doradztwo bieżące to m.in. świadczenie bieżącego wsparcia i doradztwa prawnego w związku z budową pierwszej polskiej elektrowni atomowej, zapewnienie zgodności inwestycji z wymogami prawa polskiego i standardami dotyczącymi dużych projektów infrastrukturalnych (w tym odbioru energii, przyłączenia do sieci), sprawy obsługi robót budowlanych i nadzoru nad nimi, pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych oraz pozwoleń na budowę.

To nie jest pierwsza praca DZP w projekcie jądrowym. Od maja 2011 roku DZP wspiera Grupę PGE w realizacji projektu jądrowego świadcząc usługi prawne związane z wyborem inżyniera projektu oraz podmiotu, który przeprowadzi badania lokalizacyjne dla potrzeb wyboru lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Spółka PGE EJ1 prowadzi także intensywne prace nad koncepcją tzw. postępowania zintegrowanego, w ramach którego zostanie dokonany wybór partnera strategicznego dla inwestycji, wybór modelu finansowania inwestycji, a także dostawcy technologii. Prowadzone są także działania komunikacyjne, zwłaszcza w regionach wstępnie wytypowanych lokalizacji elektrowni. W listopadzie 2011 r. zostały wytypowane trzy potencjalne lokalizacje: Choczewo (gmina Choczewo, powiat wejherowski, województwo pomorskie), Gąski (gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie), Żarnowiec (gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie).

Bądź na bieżąco z DZP