Paweł Grzejszczak

Partner

+48 22 557 76 33     pawel.grzejszczak@dzp.pl
  • Doradza klientom z sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwowej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, realizacji inwestycji, finansowania projektów infrastrukturalnych, kontraktów handlowych oraz zamówień sektorowych.
  • Doradca w projekcie budowy strategicznego gazociągu międzysystemowego Baltic Pipe.
  • Doradca w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
  • Doradza przy realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze kogeneracji oraz energetyki odnawialnej.
  • Świadczy doradztwo przy restrukturyzacjach grup kapitałowych, transakcjach prywatyzacyjnych, M&A i IPO w Polsce, głównie w sektorze energetycznym i telekomunikacyjnym.
  • Jest doradcą w zakresie prawnych aspektów handlu energią, świadectwami pochodzenia, uprawnieniami do emisji, a także gazem i paliwami płynnymi.
  • Doradza w projektach realizowanych dla operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych.
  • Prelegent podczas konferencji poświęconych m.in. problemom energetyki odnawialnej, kogeneracji, ciepłownictwa, energetyki gazowej, inwestycji typu project finance w energetyce, funkcjonowania sektora gazowego, zmian w prawie energetycznym, oraz prawa wspólnotowego dotyczącego elektroenergetyki, sektora gazowego i paliw płynnych.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
  • Wyróżniony jako Global Leader w międzynarodowym zestawieniu prawniczym Who’s Who Legal w kategorii Energy 2019.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP