Paweł Grzejszczak

Partner

vcard +48 22 557 76 33     pawel.grzejszczak@dzp.pl
  • Doradza klientom z sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwowej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, realizacji inwestycji, finansowania projektów infrastrukturalnych, kontraktów handlowych oraz zamówień sektorowych.
  • Jest doradcą w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
  • Doradza przy realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze kogeneracji oraz energetyki odnawialnej.
  • Świadczy doradztwo przy restrukturyzacjach grup kapitałowych, transakcjach prywatyzacyjnych, M&A i IPO w Polsce, głównie w sektorze energetycznym i telekomunikacyjnym.
  • Jest doradcą w zakresie prawnych aspektów handlu energią, świadectwami pochodzenia, uprawnieniami do emisji, a także gazem i paliwami płynnymi.
  • Doradza w projektach realizowanych dla operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych.
  • Prelegent podczas konferencji poświęconych m.in. problemom energetyki odnawialnej, kogeneracji, ciepłownictwa, energetyki gazowej, inwestycji typu project finance w energetyce, funkcjonowania sektora gazowego, zmian w prawie energetycznym, oraz prawa wspólnotowego dotyczącego elektroenergetyki, sektora gazowego i paliw płynnych.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Legal 500 EMEA 2019 rekomenduje DZP

Aktualność | 11.04.2019

Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Dispute Resolution, Energy & Natural Resources, Public Law i Healthcare and Life Sciences. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

Konferencja | 14.01.2019

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu jest "Rok 2019: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”.

cały tekst

IFLR1000 rekomenduje 13 naszych ekspertów

Aktualność | 08.11.2018

Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu opublikowanym przez wydawnictwo IFLR1000 nasza kancelaria oraz eksperci ponownie znaleźli się w czołówce.

cały tekst

IV edycja Kongresu Energetycznego

Konferencja | 19.09.2018

19–20 września odbędzie się kongres, podczas którego nasi eksperci – Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk zasiądą w panelach poświęconych polityce jądrowej oraz OZE.

cały tekst

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2017

Konferencja | 16.04.2018

16-17 kwietnia w Gdańsku odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2017. W trakcie spotkania nasz ekspert dr Paweł Grzejszczak poprowadzi panel otwarcia.

cały tekst

XIV Kongres Nowego Przemysłu 2017

Konferencja | 11.10.2017

11-12 października w Warszawie, w Hotelu Sheraton, odbędzie się Kongres Nowego Przemysłu - kolejna edycja ważnego wydarzenia dla sektora energetycznego w Polsce.

cały tekst

Nord Stream 2 wciąż można powstrzymać prawem UE

Publikacja | 28.04.2017

Pomimo zmian prawnych w udziale spółek zachodnich w inwestycji, można wykazać niezgodność działań Rosjan i ich europejskich partnerów z unijnym prawem konkurencji.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

Aktualność | 13.04.2017

Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Wzmacniamy zespół doradztwa dla sektora energetycznego

Aktualność | 02.04.2017

Do grona Partnerów DZP dołączył Rafał Hajduk, który będzie kierował zespołem prawa energetycznego, w ramach Praktyki Infrastruktury i Energetyki. Wraz z Rafałem dołączyło do nas 4 prawników.

cały tekst

XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy

Konferencja | 11.01.2017

W dniach 11-12 stycznia serdecznie zapraszamy Państwa na XVII edycję Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, którego jesteśmy Partnerem.

cały tekst

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Konferencja | 12.12.2016

12 grudnia odbędzie się VII edycja konferencji "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2016". W spotkaniu udział weźmie nasz ekspert, Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2016

Konferencja | 05.12.2016

5 grudnia odbędzie się 2. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2016, którego DZP jest Partnerem. W spotkaniu wezmą też udział nasi eksperci.

cały tekst

V Emission and Energy Trading Summit

Konferencja | 26.10.2016

26 października odbędzie się spotkanie branży poświęcone tematyce handlu energią pt. "Emission and Energy Trading Summit"w którym weźmie udział Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz

Konferencja | 04.07.2016

4 lipca odbędzie się Kongres PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz, którego jesteśmy Partnerem Prawnym, a Paweł Grzejszczak będzie moderował dyskusję.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

Aktualność | 13.04.2016

Ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako indywidualnie zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Prawo energetyczne - Rozporządzenie REMIT

Alert | 29.10.2015

29 października 2015 roku wchodzi w życie najnowsza nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (PE), której celem jest implementacja Rozporządzenia REMIT - alert prawny.

cały tekst

Problemy z wyliczaniem odszkodowania za inwestycje sieciowe

Publikacja | 07.03.2013

Trwają prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych, jedną z najważniejszych trudności w trakcie prac jest ustalenie algorytmu wyliczania odszkodowań dla właścicieli nieruchomości.

cały tekst

Ustawy o korytarzach przesyłowych szybko nie będzie?

Publikacja | 21.02.2013

Trwają prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych. Dlaczego ta ustawa jest ważna dla firm sieciowych?

cały tekst

PGE EJ1 wybrało wykonawcę badań lokalizacyjnych i środowiskowych

DZP doradza | 07.02.2013

Kancelaria DZP pełniła rolę doradcy prawnego dla spółki projektowej PGE EJ1 Sp. z o.o., która 7 lutego podpisała umowę z konsorcjum WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc., WorleyParsons Group Inc. na przeprowadzenie badań lokalizacyjnych i środowiskowych związanych z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

cały tekst

Precedensowa ugoda przed URE w sprawie przyłączenia parku wiatrowego do sieci przesyłowej

DZP doradza | 18.10.2012

18 października doszło do zawarcia przed Urzędem Regulacji Energetyki precedensowej ugody administracyjnej w sprawie ustalenia treści umowy o przyłączenie dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 410 MW do sieci przesyłowej PSE Operator. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka była doradcą prawnym spółek inicjujących spór w tej sprawie przed Prezesem URE.

cały tekst

Pierwsza polska elektrownia jądrowa - doradztwo dla PGE EJ1

DZP doradza | 15.10.2012

W ostatnich miesiącach spółka projektowa realizująca projekt jądrowy PGE EJ 1 Sp. z o.o. rozstrzygnęła przetargi na strategiczne doradztwo prawne oraz doradztwo bieżące w projekcie jądrowym. Kancelaria DZP wygrała oba postępowania i podpisała umowy z Zamawiającym.

cały tekst

Niepewność w zakresie darmowego przydziału uprawnień do emisji CO2 w energetyce zawodowej

Publikacja | 27.10.2011

Korzystając z przyznanej w art. 10c Dyrektywy 2003/87/WE możliwości wnioskowania do KE o dokonanie przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, rząd polski złożył wniosek derogacyjny.

cały tekst

Negocjacje z gminami w imieniu Energa Oświetlenie

DZP doradza | 30.09.2011

Kancelaria przeprowadziła audyt prawnych aspektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym, właścicielem infrastruktury oświetleniowej, a jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oświetlenia dróg, ulic i innych terenów otwartych w kontekście relacji z gminami uczestniczącymi w tzw. Porozumieniu Ciechocińskim.

cały tekst

Ustawa o efektywności energetycznej

Publikacja | 10.09.2011

Ze znacznym opóźnieniem w stosunku do wymogów przewidzianych w dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, nastąpiło uchwalenie pierwszej polskiej ustawy o efektywności energetycznej.

cały tekst

Pierwsza polska elektrownia jądrowa - doradztwo dla PGE EJ1

DZP doradza | 29.04.2011

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne przy projekcie budowy przez PGE EJ1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy około 3.000 MW.

cały tekst

Doradztwo dla Branży Energetycznej - nowy Partner

Aktualność | 02.08.2010

Informujemy, iż realizując strategię rozwoju firmy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, kancelaria DZP rozbudowuje Zespół Doradztwa dla Branży Energetycznej.

cały tekst