Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Precedensowa ugoda przed URE w sprawie przyłączenia parku wiatrowego do sieci przesyłowej

18.10.2012

18 października doszło do zawarcia przed Urzędem Regulacji Energetyki precedensowej ugody administracyjnej w sprawie ustalenia treści umowy o przyłączenie dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 410 MW do sieci przesyłowej PSE Operator. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka była doradcą prawnym spółek inicjujących spór w tej sprawie przed Prezesem URE.

Zawarcie dwóch ugód administracyjnych z udziałem PSE Operator S.A. i spółek z grupy Element Power zakończyło toczący się między stronami spór w sprawie odmowy zawarcia umów o przyłączenie farm wiatrowych do sieci przesyłowej. Spór dotyczył ustalenia brzmienia spornych postanowień umów negocjowanych przez przyłączane spółki z PSE Operator S.A.

Wcześniej prawnicy z DZP doradzali przy zawarciu umowy o przyłączenie pierwszej z trzech farm wiatrowych (o mocy 150 MW) objętych tą inwestycją.

Wsparcie negocjacyjne oraz zastępstwo procesowe w tym projekcie zapewnili prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Paweł Grzejszczak i Katarzyna Radzewicz.

Bądź na bieżąco z DZP