Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

PGE EJ1 wybrało wykonawcę badań lokalizacyjnych i środowiskowych

07.02.2013

Autorzy:
Paweł Grzejszczak

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka pełniła rolę doradcy prawnego dla spółki projektowej PGE EJ1 Sp. z o.o., która 7 lutego podpisała umowę z konsorcjum WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc., WorleyParsons Group Inc. na przeprowadzenie badań lokalizacyjnych i środowiskowych związanych z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

Powyższa umowa to pierwszy znaczący kontrakt zawarty w ramach polskiego projektu jądrowego. Przeprowadzone przez wykonawcę badania mają doprowadzić do wyboru docelowej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Badania lokalizacyjne i środowiskowe prowadzone będą równolegle w dwóch miejscach: Choczewie i Żarnowcu, które Grupa PGE wytypowała w listopadzie 2011 roku.

Kancelaria DZP zapewniała między innymi obsługę prawną negocjacji z oferentami, którzy uczestniczyli w trwającym około 2 lata postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Projekt realizowany był pod kierunkiem Pawła Grzejszczaka z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

Bądź na bieżąco z DZP