Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP wygrywa precedensowy proces – droga do zawarcia umowy koncesyjnej na wiaty przystankowe w Warszawie otwarta

21.03.2013

W czwartek 21 marca, Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę konsorcjum CAM Polska Outdoor Sp. z o.o. i CAM Media S.A. na wybór konsorcjum AMS S.A. oraz Ströer Polska, jako podmiotu który zbuduje 1580 wiat przystankowych, a następnie będzie nimi zarządzał w zamian za dochody z reklam. Dzięki temu, została pokonana ostatnia przeszkoda prawna uniemożliwiająca Warszawie zawarcie umowy koncesji ze zwycięskim Konsorcjum AMS S.A. i Ströer Polska.

Sąd potwierdził m.in., że Miasto nie mogło w trakcie postępowania rozstrzygać czy uczestnicy postępowania zawarli porozumienie antykonkurencyjne, bowiem ocena w tym zakresie należy do wyłącznej właściwości Prezesa UOKiK oraz sądu powszechnego. Sąd potwierdził, że działania Miasta na etapie prowadzenia postępowania i badania ofert były zgodne z prawem, a oferta złożona przez AMS i Ströer jest zgodna z prawem i wymogami Miasta.

Kancelaria DZP jest doradcą prawnym Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy w całym postępowaniu związanym z wyborem koncesjonariusza. Reprezentuje także Miasto w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Z ramienia kancelarii Miasto reprezentowała Magdalena Zabłocka, Radca Prawny, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

Bądź na bieżąco z DZP