Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje

Świadczymy kompleksową pomoc prawną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w szeroko pojętym modelu partnerstwa publiczno–prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nasze usługi obejmują doradztwo zarówno dla strony publicznej, jak i partnerów prywatnych. W szczególności:

  • opracowujemy całościowe struktury prawne przedsięwzięć, uwzględniając specyfikę sektorową danej transakcji,
  • analizujemy przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa europejskiego, w tym przepisami pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, a także możliwościami realizacji przedsięwzięć z uwzględnieniem środków unijnych ("przedsięwzięcia hybrydowe"),
  • wskazujemy optymalną formę realizacji przedsięwzięcia oraz tryb wyboru inwestora, w tym zasady tworzenia spółek publiczno-prywatnych,
  • doradzamy przy ustalaniu struktury konsorcjum podmiotów prywatnych, relacji z podwykonawcami lub współpracownikami,
  • opracowujemy dokumentację przetargową dla całości procesu,
  • przygotowujemy strategię prowadzenia negocjacji z uwzględnieniem zasad prowadzenia dialogu konkurencyjnego lub trybów negocjacyjnych,
  • prowadzimy dialogi i negocjacje,
  • opracowujemy i negocjujemy umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym i umowy koncesji,
  • reprezentujemy klientów w procesach odwoławczych przed KIO i sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.

artykuły powiązane

Co zmieni specustawa dla inwestorów i samorządów?

17.10.2017 W #RZECZoPRAWIE gościem Jolanty Ojczyk był Jerzy Sawicki, który mówił o projekcie tzw. ustawy inwestycyjnej i nowej instytucji, którą ma wprowadzić ustawa - obszarach zorganizowanego inwestowania.

cały tekst

Ku nowoczesnej i innowacyjnej ekonomii - seminarium w Madrycie

17.10.2017 17 października w Madrycie odbędzie się seminarium poświęcone możliwościom inwestycyjnym w Polsce. Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane inwestycjami na polskim rynku.

cały tekst

Coraz więcej samorządów przekonanych do PPP

02.10.2017 Obecna perspektywa finansowa pozwala JST na pozyskanie dotacji z UE na inwestycje infrastrukturalne, jednak już teraz wiadomo, że po 2020 środków unijnych na takie cele będzie mniej.

cały tekst

Magdalena Zabłocka o lotnisku w gminie Baranów

22.09.2017 W #RZECZoPRAWIE gościem Anny Wojdy była Magdalena Zabłocka, która mówiła o inwestycji w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów, którą mogą sparaliżować przepisy prawne.

cały tekst

Projekt dot. PPP budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

27.07.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne przy realizacji projektu PPP.

cały tekst

5 prawników dołącza do grona Partnerów DZP

03.07.2017 Miło nam poinformować, że 1 lipca 2017 roku, 5 prawników od lat związanych z naszą kancelarią, dołączyło do grona Partnerów. Przemku, Aniu, Agato, Pawle i José Luis - gratulujemy!

cały tekst

Projekt PPP dot. budowy i eksploatacji linii tramwajowej

14.06.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo dot. przedsięwzięcia "Krakowski Szybki Tramwaj - etap IV".

cały tekst

Zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

28.03.2017 Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego zamawiający będą zobowiązani do oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia PPP. Projekt w konsultacjach społecznych.

cały tekst

Partnerstwo dla lokalnych przedsięwzięć

20.03.2017 Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Magdalena Zabłocka ocenia zaproponowane w nim zmiany.

cały tekst

Eksperci DZP w grupie roboczej ds. polityki PPP

18.07.2016 Magdalena Zabłocka i Wojciech Hartung zostali powołani na członków grupy roboczej utworzonej przez Min. Rozwoju w celu przeglądu prawa dot. PPP oraz opracowania polityki Rządu w tym zakresie.

cały tekst

Konferencja "Preparing Bankable PPP Projects in Poland"

15.10.2015 15 października w budynku Rondo 1 w Warszawie odbędzie się konferencja "Preparing Bankable PPP Projects in Poland" organizowana przez International Project Finance Association (IPFA) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i firmą Mott MacDonald.

cały tekst