Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje

Świadczymy kompleksową pomoc prawną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w szeroko pojętym modelu partnerstwa publiczno–prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nasze usługi obejmują doradztwo zarówno dla strony publicznej, jak i partnerów prywatnych. W szczególności:

  • opracowujemy całościowe struktury prawne przedsięwzięć, uwzględniając specyfikę sektorową danej transakcji,
  • analizujemy przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa europejskiego, w tym przepisami pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, a także możliwościami realizacji przedsięwzięć z uwzględnieniem środków unijnych ("przedsięwzięcia hybrydowe"),
  • wskazujemy optymalną formę realizacji przedsięwzięcia oraz tryb wyboru inwestora, w tym zasady tworzenia spółek publiczno-prywatnych,
  • doradzamy przy ustalaniu struktury konsorcjum podmiotów prywatnych, relacji z podwykonawcami lub współpracownikami,
  • opracowujemy dokumentację przetargową dla całości procesu,
  • przygotowujemy strategię prowadzenia negocjacji z uwzględnieniem zasad prowadzenia dialogu konkurencyjnego lub trybów negocjacyjnych,
  • prowadzimy dialogi i negocjacje,
  • opracowujemy i negocjujemy umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym i umowy koncesji,
  • reprezentujemy klientów w procesach odwoławczych przed KIO i sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP