Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje

Świadczymy kompleksową pomoc prawną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w szeroko pojętym modelu partnerstwa publiczno–prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nasze usługi obejmują doradztwo zarówno dla strony publicznej, jak i partnerów prywatnych. W szczególności:

  • opracowujemy całościowe struktury prawne przedsięwzięć, uwzględniając specyfikę sektorową danej transakcji,
  • analizujemy przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa europejskiego, w tym przepisami pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, a także możliwościami realizacji przedsięwzięć z uwzględnieniem środków unijnych ("przedsięwzięcia hybrydowe"),
  • wskazujemy optymalną formę realizacji przedsięwzięcia oraz tryb wyboru inwestora, w tym zasady tworzenia spółek publiczno-prywatnych,
  • doradzamy przy ustalaniu struktury konsorcjum podmiotów prywatnych, relacji z podwykonawcami lub współpracownikami,
  • opracowujemy dokumentację przetargową dla całości procesu,
  • przygotowujemy strategię prowadzenia negocjacji z uwzględnieniem zasad prowadzenia dialogu konkurencyjnego lub trybów negocjacyjnych,
  • prowadzimy dialogi i negocjacje,
  • opracowujemy i negocjujemy umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym i umowy koncesji,
  • reprezentujemy klientów w procesach odwoławczych przed KIO i sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.

artykuły powiązane

Metody wynagradzania w PPP - wywiad z Michałem Przychodą

Publikacja | 03.12.2018 O tym, jakie można wskazać metody wynagrodzenia dla inwestora prywatnego w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego opowiada Michał Przychoda.

cały tekst

Rusza budowa spalarni w Gdańsku - podpisano umowę PPP

DZP doradza | 07.05.2018 7 maja 2018 r. spółka Zakład Utylizacyjny oraz wykonawcy podpisali umowa na zaprojektowanie, budowę i eksploatację zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku.

cały tekst

PPP – dobrym sposobem na finansowanie inwestycji samorządowych

Konferencja | 11.04.2018 Zapraszamy na prelekcję „Projekty PPP - podział ryzyka i modele wynagrodzenia w praktyce rynku polskiego”, która odbędzie się podczas ZO Związku Powiatów Polskich.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Publikacja | 01.03.2018 W projekcie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, warto zwrócić uwagę na przepisy, które mogą mieć duże znaczenie w przypadku uczestnictwa w tych postępowaniach.

cały tekst

Komentarz do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane

Aktualność | 08.02.2018 Na rynku wydawniczym ukazał się komentarz do ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, którego współautorem jest Magdalena Zabłocka.

cały tekst

PPP to nie jest działalność dobroczynna

Publikacja | 07.02.2018 Wywiad: W perspektywie kilku lat źródło unijnego finansowania wyschnie. Samorządy już teraz muszą się zastanowić, czy i w jaki sposób sfinansują swoją infrastrukturę.

cały tekst

Ku nowoczesnej i innowacyjnej ekonomii - seminarium w Madrycie

Konferencja | 17.10.2017 17 października w Madrycie odbędzie się seminarium poświęcone możliwościom inwestycyjnym w Polsce. Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane inwestycjami na polskim rynku.

cały tekst

Co zmieni specustawa dla inwestorów i samorządów?

Publikacja | 17.10.2017 W #RZECZoPRAWIE gościem Jolanty Ojczyk był Jerzy Sawicki, który mówił o projekcie tzw. ustawy inwestycyjnej i nowej instytucji, którą ma wprowadzić ustawa - obszarach zorganizowanego inwestowania.

cały tekst

Coraz więcej samorządów przekonanych do PPP

Publikacja | 02.10.2017 Obecna perspektywa finansowa pozwala JST na pozyskanie dotacji z UE na inwestycje infrastrukturalne, jednak już teraz wiadomo, że po 2020 środków unijnych na takie cele będzie mniej.

cały tekst

Magdalena Zabłocka o lotnisku w gminie Baranów

Publikacja | 22.09.2017 W #RZECZoPRAWIE gościem Anny Wojdy była Magdalena Zabłocka, która mówiła o inwestycji w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów, którą mogą sparaliżować przepisy prawne.

cały tekst

Projekt dot. PPP budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

DZP doradza | 27.07.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne przy realizacji projektu PPP.

cały tekst

5 prawników dołącza do grona Partnerów DZP

Aktualność | 03.07.2017 Miło nam poinformować, że 1 lipca 2017 roku, 5 prawników od lat związanych z naszą kancelarią, dołączyło do grona Partnerów. Przemku, Aniu, Agato, Pawle i José Luis - gratulujemy!

cały tekst

Projekt PPP dot. budowy i eksploatacji linii tramwajowej

DZP doradza | 14.06.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo dot. przedsięwzięcia "Krakowski Szybki Tramwaj - etap IV".

cały tekst

Zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

Publikacja | 28.03.2017 Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego zamawiający będą zobowiązani do oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia PPP. Projekt w konsultacjach społecznych.

cały tekst

Partnerstwo dla lokalnych przedsięwzięć

Publikacja | 20.03.2017 Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Magdalena Zabłocka ocenia zaproponowane w nim zmiany.

cały tekst

Eksperci DZP w grupie roboczej ds. polityki PPP

Aktualność | 18.07.2016 Magdalena Zabłocka i Wojciech Hartung zostali powołani na członków grupy roboczej utworzonej przez Min. Rozwoju w celu przeglądu prawa dot. PPP oraz opracowania polityki Rządu w tym zakresie.

cały tekst

Konferencja "Preparing Bankable PPP Projects in Poland"

Konferencja | 15.10.2015 15 października w budynku Rondo 1 w Warszawie odbędzie się konferencja "Preparing Bankable PPP Projects in Poland" organizowana przez International Project Finance Association (IPFA) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i firmą Mott MacDonald.

cały tekst

Wsparcie doradcy prawnego dla projektów pilotażowych PPP

Publikacja | 02.06.2011 Rozmowa z Marcinem Krakowiakiem, Radcą Prawnym, Partnerem kancelarii DZP i Magdaleną Zabłocką, Radcą Prawnym, Senior Associate kancelarii DZP.

cały tekst

Samorządy przerzucają ryzyko finansowe na sektor prywatny

Publikacja | 01.06.2010 Samorządy, które chcą prowadzić wspólne przedsięwzięcia gospodarcze z przedsiębiorcami, muszą pamiętać, że partnerstwo publiczno-prywatne nie jest działalnością charytatywną.

cały tekst

Kiedy uchwała organu stanowiącego gminy narusza interes prawny przedsiębiorcy

Publikacja | 12.05.2010 Jakimi kryteriami powinna kierować się jednostka samorządu przy określaniu stawki opłat za wywóz nieczystości? Czy gminy mogą refundować przedsiębiorcom koszty działalności w przypadku zbyt niskiej stawki?

cały tekst

Marcin Krakowiak Członkiem Rady Fundacji Centrum PPP

Aktualność | 01.10.2009 Informujemy, że 1 października Rada Fundacji Centrum PPP na wniosek Zarządu Fundacji Centrum PPP powołała jednogłośnie mec. Marcina Krakowiaka na Członka Rady Fundacji.

cały tekst