Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzała przy wiodących transakcjach na polskim rynku w 2012 r.

18.04.2013

Do opublikowanego 18 kwietnia rankingu największych i najlepszych kancelarii prawniczych dziennika Rzeczpospolita dołączono zestawienie zrealizowanych transakcji na polskim rynku w 2012 roku i obsługujących je firm. Z przyjemnością informujemy, że dwie transakcje z aktywnym udziałem kancelarii DZP uznane zostały za jedne z najważniejszych na  rynku w minionym roku.

DZP była zaangażowana w doradztwo przy nabyciu akcji TVN S.A. od ITI przez Grupę Canal+ i połączenie platform "N" i Cyfra+. Była to transakcja strategicznego partnerstwa Grupy Vivendi/Canal+ i Grupy ITI, która obejmowała zawarcie dwóch joint ventures utworzonych na różnych poziomach: między ITI i Vivendi na poziomie TVN, gdzie Grupa Canal+ stała się kluczowym akcjonariuszem Grupy TVN, oraz między TVN i Canal+ na poziomie połączenia ich platform cyfrowych w Polsce pod nową nazwą „nc+”, gdzie Canal+ posiada 51% udziałów połączonej platformy wycenianej na 5,94 mld PLN.

Nasza kancelaria doradzała także przy połączeniu BZ WBK S.A. z Kredyt Bank S.A., gdzie cały majątek Kredyt Banku został przeniesiony na BZ WBK (połączenie przez przejęcie). W zamian dotychczasowi akcjonariusze Kredyt Banku otrzymali akcje nowej emisji BZ WBK. Dzięki fuzji powstała trzecia co do wielkości grupa bankowa w Polsce, posiadająca sieć 889 placówek i obsługująca około 4,1 mln klientów. Wartość transakcji wyniosła ok. 4,5 mld PLN. Mniejszościowym udziałowcem połączonego banku został w ramach tej transakcji Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Zestawienie transakcji to 27 przedsięwzięć, które zostały uznane za istotne, ciekawe i nowatorskie. Projekty wytypowała kapituła specjalnie powołana do tego przez redakcję dziennika, złożona z bankierów inwestycyjnych. To przedstawiciele m.in. banków, Giełdy Papierów Wartościowych, funduszy inwestycyjnych. 18 specjalistów, którzy na co dzień zajmują się m.in. planowaniem i finansowaniem inwestycji, restrukturyzacją, doradztwem biznesowym, współpracują z dużymi spółkami. W skład kapituły weszli również mec. Witold Daniłowicz – prezes Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych i Ewa Usowicz – zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, którzy brali udział w dyskusji podczas posiedzenia kapituły, ale nie typowali transakcji.

Bądź na bieżąco z DZP