Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Kancelaria DZP doradza Kredyt Bank S.A. w procesie połączenia z BZ WBK S.A. Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku (spółka zależna KBC Banku), jako spółki przejmowanej, na rzecz BZ WBK (spółka zależna Banco Santander), jako spółki przejmującej. Równocześnie kapitał zakładowy BZ WBK zostanie podwyższony poprzez emisję nowych akcji, które BZ WBK przyzna wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku.

W następstwie transakcji powstanie trzeci co do wielkości - pod względem wolumenów biznesowych - bank uniwersalny w Polsce (według danych KNF). Wartość transakcji wynosi 28,8 mld PLN.

Projekt jest realizowany przez ekspertów z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych – Magdalenę Skowrońską i Zofię Bielecką oraz Błażeja Podstawskiego oraz Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć.

Bądź na bieżąco z DZP