Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradza przy zbyciu akcji ING PTE

26.02.2015

Autorzy:
Magdalena Skowrońska
Paulina Armada-Rudnik

Praktyka Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych kancelarii DZP doradzała ING Bankowi Śląskiemu w transakcji sprzedaży pakietu akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego na rzecz ING Continental Europe Holdings, spółki z grupy NN.

Warunkiem sprzedaży jest uzyskanie do końca 2016 r. przez ING CEH bezwarunkowego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zwiększenie udziału w ING PTE do 100%. ING CEH ma obecnie 80% kapitału zakładowego w ING PTE. Po odkupieniu 20% akcji od ING Banku Śląskiego zostanie jedynym formalnym właścicielem towarzystwa.

Cena sprzedaży akcji została ustalona na 210 mln PLN. Jej rynkowy poziom potwierdziła opinia o godziwości wyceny (fairness opinion) wydana przez firmę doradczą PwC Polska. Dodatkowo, do końca grudnia 2016 r., bank ma możliwość wystąpienia z żądaniem zmiany ceny, jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna przepisy o reformie systemu otwartych funduszy emerytalnych za niezgodne z ustawą zasadniczą.  

Głównym akcjonariuszem ING Banku Śląskiego jest holenderska grupa ING. ING PTE zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym ING (ING OFE) oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (ING DFE).

W skład zespołu transakcyjnego kancelarii Domański Zakrzewski Palinka wchodziły Magdalena Skowrońska i Paulina Armada-Rudnik.

 

Bądź na bieżąco z DZP