Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Doradztwo regulacyjne dla instytucji finansowych

Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę i zrozumienie złożonych systemów regulacyjnych, w których funkcjonują instytucje finansowe, a także znają specyfikę branż i obszarów działalności klientów.

Doradzamy licznym instytucjom sektora finansowego, pomagając im sprostać restrykcyjnym wymogom regulacyjnym. Nasi klienci to przede wszystkim krajowe i zagraniczne banki, firmy inwestycyjne, podmioty zarządzające aktywami, fundusze inwestycyjne, fintechy oraz firmy pożyczkowe.

Dostarczając praktyczne i nowatorskie rozwiązania pomagamy naszym klientom reagować na najnowsze zmiany legislacyjne i regulacyjne, które często mają fundamentalne znaczenie dla kształtowania ich strategii i kierunków prowadzenia działalności.

Specjalizujemy się w szczególności w doradztwie z zakresu:

  • kwestii licencyjnych i dotyczących zasad rozpoczynania działalności regulowanej oraz zakładania podmiotów regulowanych,
  • przeprowadzania zmian własnościowych w tych podmiotach,
  • zagadnień regulacyjnych związanych z konstruowaniem produktów finansowych oraz ich dystrybucją,
  • wymogów kapitałowych,
  • zarządzania ryzykami występującymi w działalności instytucji sektora finansowego,
  • ładu korporacyjnego w instytucjach sektora finansowego i outsourcingu,
  • działań naprawczych oraz przymusowej restrukturyzacji.

Nasi klienci powierzają nam najbardziej złożone sprawy w sektorze finansowym oraz reprezentowanie ich przed organami nadzoru.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP