Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Prawo zamówień publicznych dla branży farmaceutycznej

20.02.2019

20 lutego zapraszamy Państwa na śniadanie biznesowe skierowane do przedstawicieli branży farmaceutycznej.

24 stycznia br. opublikowano projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamiarem autorów projektu jest zastąpienie dotychczasowej regulacji. Przewiduje się, że nowa ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Projekt jest bardzo obszerny (prawie 700 artykułów), a jego samodzielna analiza może stanowić wyzwanie.

Wychodząc naprzeciw trudnościom, a także mając na względzie istotne znaczenie projektowanej ustawy dla zamówień publicznych w branży farmaceutycznej, kancelaria prawna DZP (Zespół Zamówień Publicznych oraz Zespół Life Sciences) zaprasza Państwa na spotkanie, które odbędzie się 20 lutego w siedzibie kancelarii.

Razem z Państwem chcielibyśmy w praktyczny oraz przystępny sposób przeanalizować, jak planowane zmiany wpłyną na branżę farmaceutyczną.

W powyższym zakresie, pragniemy przyjąć perspektywę wykonawców (dostawców) zarówno pod względem korzyści, jak i ewentualnego ryzyka, które przewidują projektowane przepisy.

W trakcie spotkania postaramy się w szczególności odpowiedzieć na następujące pytania:

-      Czy projekt nowego PZP usprawni proces zakupowy?

-      Jak nowe przepisy będą oddziaływały na strukturę udziału wykonawców w postępowaniach?

-      Jak będą wyglądały zamówienia o wartości nieprzekraczającej tzw. progów unijnych?

-      Czy nowe regulacje zapewnią równowagę kontraktową stron umowy o zamówienie publiczne?

-      Jaki wpływ na system zamówień publicznych będzie miało powołanie nowej Izby Koncyliacyjnej?

-     Czy propozycje zawarte w projekcie nowej ustawy PZP zapewnią jednolitość orzecznictwa w sprawach dotyczących zamówień publicznych?

 

Termin: 20 lutego 2019 r. godz. 10:00 - 12:00

Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 piętro

Koszt: uczestnictwo bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

RSVP: do 15 lutego, E: aleksandra.kuraszkiewicz@dzp.pl

Bądź na bieżąco z DZP