Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

XXIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

10.10.2019

Autorzy:

Daniel Chojnacki
Dr Wojciech Hartung

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Ochrona środowiska

W dniach 10-11 października w Poznaniu odbędzie się XXIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Jest to największe i najbardziej rozpoznawalne wydarzenie dotyczące tej dziedziny w Polsce. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

Pierwszego dnia kongresu, w sesji "Gospodarka odpadami w kontekście międzynarodowym – fakty i mity", Daniel Chojnacki z Praktyki Infrastruktury i Energetyki wygłosi prelekcję "Zmiana reguł gry czyli o inwestowaniu w instalacje przetwarzania odpadów komunalnych", natomiast drugiego dnia wydarzenia Wojciech Hartung z Praktyki Infrastruktury i Energetyki opowie o "Rozszerzonej odpowiedzialności producenta a systemie gminnym" w sesji dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP).

Tegoroczna 23. edycja Kongresu potrwa 2 dni, w trakcie których odbędzie się 7 sesji i paneli dyskusyjnych oraz niemal 50 wystąpień. Tematy sesji to:

  • Polska gospodarka odpadami - aktualne kierunki,
  • Gospodarka odpadami w kontekście międzynarodowym,
  • Polska gospodarka wodna,
  • Bussines Mixer - Tworzywa Sztuczne - problemy i zasób w gospodarce odpadami,
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym - wyzwania dla producentów, konsumentów i samorządów.
  • Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów,
  • Rozszerzona odpowiedzialność producentów. Finansowanie systemu i rola NFOŚiGW.

Więcej informacji nt. tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: www.envicon.abrys.pl

Bądź na bieżąco z DZP