Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Zamówienia Prośrodowiskowe oraz Proinnowacyjne

10.01.2020

Autorzy:
Michał Wojciechowski

10 stycznia w Katowicach odbędzie się seminarium "Zamówienia Prośrodowiskowe oraz Proinnowacyjne" organizowane przez Stowarzyszenie "Pro Silesia" wraz z Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolią. Michał Wojciechowski z zespołu zamówień publicznych będzie prowadził seminarium wraz z Profesorem Michałem Kanią - twórcą koncepcji nowej ustawy dot. zamówień publicznych.

Czego będzie dotyczyć seminarium?
Przyjęta w dniu 11 września 2019 roku nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza liczne zmiany w krajowym systemie zamówień publicznych. Nowa regulacja zakłada m.in. szerokie wdrożenie przez krajowych zamawiających, w tym jednostki samorządu terytorialnego rozwiązań prośrodowiskowych oraz proinnowacyjnych na wszystkich etapach udzielania i realizowania zamówień publicznych. Z zagadnieniem tym wiążę się wiele problemów praktycznych, przed którymi staną krajowi zamawiający po wejściu w życie nowych regulacji tj. po 1 stycznia 2021 roku.

Celem seminarium jest zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, MSP i uczelni z nowymi regulacjami Prawa zamówień publicznych pod kątem wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych. W ramach seminarium przedstawiony zostanie m.in. obecny stan tychże zamówień w Polsce na tle polityk Unii Europejskiej, koncepcja i cele nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrane konstrukcje prawne promujące rozwiązania prośrodowiskowe oraz proinnowacyjne, jak również wybrane przykłady dobrych praktyk w powyższym zakresie.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: https://www.prosilesia.pl/pl/Aktualnosci/?id=1425/Nowe_Prawo_Zamowien_Publicznych_-_porozmawiaj_z_tworca_koncepcji_

Bądź na bieżąco z DZP