Michał Wojciechowski

Senior Associate

vcard +48 22 557 86 16     michal.wojciechowski@dzp.pl
  • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z krajowym oraz unijnym prawem zamówień publicznych, jak również z szeroko pojętą tematyką umów w procesie inwestycyjnym.
  • Doradza podmiotom gospodarczym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie samej realizacji umowy zawartej w rezultacie przeprowadzonego postępowania.
  • Reprezentował wielu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
  • Zaangażowany w projekty współfinansowane ze środków unijnych związane z problematyką nakładania tzw. korekt finansowych.
  • Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu prawa zamówień publicznych.
  • Posiada również praktykę procesową w dziedzinie prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego (white-collar crimes).
  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane