Michał Wojciechowski

Senior Associate

vcard +48 22 557 86 16     michal.wojciechowski@dzp.pl
  • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z krajowym oraz unijnym prawem zamówień publicznych, jak również z szeroko pojętą tematyką umów w procesie inwestycyjnym.
  • Doradza podmiotom gospodarczym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie samej realizacji umowy zawartej w rezultacie przeprowadzonego postępowania.
  • Reprezentował wielu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
  • Zaangażowany w projekty współfinansowane ze środków unijnych związane z problematyką nakładania tzw. korekt finansowych.
  • Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu prawa zamówień publicznych.
  • Posiada również praktykę procesową w dziedzinie prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego (white-collar crimes).
  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Śniadanie "Udział w przetargach a prawo karne – najbliższa perspektywa prawna"

Konferencja | 09.04.2019

9 kwietnia zapraszamy do udziału w drugim z cyklu spotkań poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

cały tekst

Śniadanie dla przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych

Konferencja | 27.03.2019

W związku z opublikowanym w styczniu projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, zapraszamy na śniadanie biznesowe przedstawicieli dystrybutorów wyrobów medycznych.

cały tekst

Znaczenie dialogu technicznego dla samorządowych inwestycji w elektromobilność

Publikacja | 04.12.2018

Zasada jest prosta: im bardziej złożona lub bardziej innowacyjna inwestycja, tym większe wiążą się z nią wyzwania dla inwestora.

cały tekst

Elektronizacja zamówień publicznych

Konferencja | 16.10.2018

16 października zapraszamy do siedziby naszej kancelarii na śniadanie biznesowe, które poprowadzą Michał Wojciechowski, Mateusz Brzeziński i Michał Gajdek.

cały tekst

Jak zamawiający ma punktować „pożyczone” doświadczenie wykonawcy

Publikacja | 04.07.2018

Punktowanie potencjału podmiotów trzecich do ustalenia listy kandydatów kwalifikujących się do kolejnego etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

cały tekst

Inwestycje w ładowarki do samochodów elektrycznych - czy jest na co czekać

Publikacja | 04.05.2018

Przyjęta na początku stycznia tego roku ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych stworzyła ramy prawne dla (dalszego) rozwoju elektromobilności w Polsce.

cały tekst

Czy konsorcja sprawdzają się w partnerstwie publiczno-prywatnym

Publikacja | 04.04.2018

Przepisy Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane uniemożliwiają punktowanie doświadczeń udostępnionych wykonawcy przez podmioty trzecie.

cały tekst

Pierwszy krok w elektromobilność

Publikacja | 22.03.2018

Na ile przyjęta przez Sejm ustawa wpłynie na dalszy rozwój nowoczesnego i ekologicznego transportu oraz wykorzystanie paliw alternatywnych? - zastanawiają się eksperci Michał Wojciechowski oraz Tomasz Zielenkiewicz.

cały tekst

Jakich dokumentów może żądać zamawiający

Publikacja | 02.11.2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają zamawiającym liczne deklaracje, np. że posiadają niezbędne doświadczenie, że są uczciwi.

cały tekst

Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka

Konferencja | 18.10.2017

Zapraszamy na śniadanie biznesowe "Nowy model realizacji inwestycji PSE - zapowiedzi i praktyka". Spotkanie poprowadzą Tomasz Darowski, Michał Wojciechowski i Michał Skorupski, Dyrektor w KPMG.

cały tekst

Wadium w zamówieniach – zatrzymywać czy nie

Publikacja | 01.09.2017

Jednym z zagadnień wywołujących kontrowersje w sferze zamówień jest zatrzymanie wadium wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, do czego został wezwany przez zamawiającego.

cały tekst

Ustalanie warunkow udzialu w postępowaniu

Publikacja | 21.08.2017

Co zrobić, aby warunki udziału nie stały się barierami dla (braku) udziału oferentów? Gdzie jest bezpieczna granica dająca pewność dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich?

cały tekst

Seminarium "Jak przeprowadzić procedurę zakupu taboru?"

Konferencja | 20.04.2017

W dniach 20 i 25 kwietnia organizujemy seminarium pt. "Jak skutecznie przeprowadzić procedurę zakupu taboru?", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

Nowe pomysły na walkę z dyktatem ceny w przetargach

Publikacja | 08.03.2017

W wyniku prac Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, został opracowany katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ma ma on stanowić wytyczne dla zamawiających.

cały tekst

Postępowania jednostopniowe – czy będzie krócej?

Publikacja | 20.02.2017

Z zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że nowo ogłaszane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg mają być jednoetapowe.

cały tekst

Webinarium "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia"

Konferencja | 25.01.2017

25 stycznia zapraszamy na webinarium z cyklu Prawo Zamówień Publicznych pt. "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ".

cały tekst

Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich

Publikacja | 13.12.2016

Zamawiający powinien mieć dowolność w kształtowaniu opisu kryteriów selekcji oraz korzystania z potencjału podmiotów trzecich w zależności od specyfikacji danego zamówienia.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 4

Publikacja | 15.11.2016

Nawet nieumyślne podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia może skutkować wykluczeniem go z postępowania o zamówienie publiczne.

cały tekst

"Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego PZP"

Konferencja | 14.11.2016

14 listopada zapraszamy na kolejne warsztaty organizowane w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Nowe przesłanki wykluczenia

Publikacja | 19.08.2016

O kontrakty finansowane ze środków publicznych mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy, którzy dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym.

cały tekst

Miało być mniej formalności. Będzie i JEDZ, i stos dokumentów.

Publikacja | 02.08.2016

28 lipca 2016 r. weszła w życie mała nowelizacja prawa zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1020). Wdrożyła ona unijne dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE z zakresu zamówień publicznych.

cały tekst

PZP: Pęknie worek z unijnymi przetargami

Publikacja | 15.07.2016

Prezydent 11 lipca podpisał bowiem ustawę z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - PZP oraz niektórych innych ustaw, która wdroży do polskiego prawa przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych.

cały tekst

Zmiany w zamówieniach publicznych - jak się przygotować?

Konferencja | 10.03.2016

Zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego omówimy najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewidujemy trzy terminy spotkań - 10, 16 i 23 marca.

cały tekst

Komentarz do Dyrektywy 2014/24/UE w spr. zamówień publicznych już w księgarniach

Aktualność | 30.10.2015

Książka naszych ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - "Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz" już w księgarniach.

cały tekst

Odpowiedzialność kadry menadżerskiej oraz samej spółki

Konferencja | 29.10.2015

Już 29 października zapraszamy Państwa do udziału w śniadaniu biznesowym "Odpowiedzialność kadry menadżerskiej oraz samej spółki - aktualna sytuacja, wyzwania i możliwości ochrony".

cały tekst

E-zamówienia coraz mniej wirtualne, coraz bardziej realne

Publikacja | 09.04.2015

Na rynku zamówień publicznych w Polsce króluje forma papierowa. Wkrótce, za sprawą unijnych przepisów, zastąpi ją procedura elektroniczna- piszą Wojciech Hartung i Michał Wojciechowski

cały tekst

Jak uniknąć kłopotów w biznesie

Publikacja | 14.01.2015

Przedsiębiorcy na całym świecie wdrażają rozbudowane systemy compliance. Polska nie jest wyjątkiem. Systemy tego typu wdrażają nie tylko międzynarodowe korporacje prowadzące u nas działalność, ale także lokalni nasi przedsiębiorcy.

cały tekst

Niejasne wymagania zamówień publicznych

Publikacja | 25.07.2013

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakie przystępujący do przetargu przedkłada zamawiającemu, zamiast wyeliminować problemy, wprowadza jeszcze większy zamęt – piszą prawnicy.

cały tekst