Michał Wojciechowski

Senior Associate

+48 22 557 86 16     michal.wojciechowski@dzp.pl
  • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z krajowym oraz unijnym prawem zamówień publicznych, jak również z szeroko pojętą tematyką umów w procesie inwestycyjnym.
  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Doradza podmiotom gospodarczym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie samej realizacji umowy zawartej w rezultacie przeprowadzonego postępowania.
  • Reprezentował wielu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
  • Był zaangażowany w projekty współfinansowane ze środków unijnych związane z problematyką nakładania tzw. korekt finansowych.
  • Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu prawa zamówień publicznych.
  • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP