Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

27.01.2020

Autorzy:

Paweł Grzejszczak

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Energetyka i surowce energetyczne

27 stycznia odbędzie się XX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu jest „Rok 2020: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki””. Podczas kongresu Paweł Grzejszczak, Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki poprowadzi debatę inauguracyjną pt. "Co się wydarzy w energetyce w 2020 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw”.

Rok 2020 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej ujętymi w dwóch programach: „Mój prąd” oraz „Czyste powietrze”.

Program jubileuszowej edycji Kongresu tradycyjnie obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W gronie ekspertów pragniemy omówić kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności i kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Podczas debaty inauguracyjnej, Adam Gawęda (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych), Rafał Gawin (Prezes Urzędu Regulacji Energetyki), Filip Grzegorczyk (Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.), Michał Kurtyka (Minister, Ministerstwo Klimatu), Maciej Małecki (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych), Artur Michalski (Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW), Piotr Naimski (Sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) oraz Piotr Zawistowski (Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.) będą dyskutować na m.in. poniższe tematy:

  • Polska racja stanu a trendy globalne w energetyce
  • Mix energetyczny po 2020 – węgiel, gaz, OZE, energia jądrowa
  • Główne wyzwania na 2020 rok – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw
  • Program “Czyste powietrze” i “Mój Prąd” – implikacje dla gospodarki
  • Interwencja Państwa na rynku energii elektrycznej – doświadczenia płynące z zamrożenia cen energii w 2019 roku
  • NordStream vs Baltic Pipe – projekty kluczowe dla bezpieczeństwa Europy ad 2020
  • Programy NFOŚiGW, a szanse rozwoju energetyki prosumenckiej
  • OZE w projektach inwestycyjnych firm energetycznych
  • Rynek mocy – pierwsze doświadczenia
  • Jak zapewnić akceptację społeczną dla nowego kształtu energetyki?

Więcej informacji oraz program Kongresu znajdą Państwo na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP