Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

WEBINARIUM: Epidemia a ubieganie się o zamówienia publiczne i wykonywanie umów o zamówienia publiczne

31.03.2020

Autorzy:

Tomasz Michalczyk

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne

31 marca 2020 r. zapraszamy na webinarium pt. "Epidemia a ubieganie się o zamówienia publiczne i wykonywanie umów o zamówienia publiczne", które poprowadzi Tomasz Michalczyk z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

Trwają prace związane z ostatecznym kształtem przepisów dotyczących tzw. „tarczy antykryzysowej” określających rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wirus SARS-CoV-2), które mają m.in. regulować uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców oraz jednostek publicznych, tak aby ograniczyć negatywne skutki epidemii również w wymiarze społeczno-gospodarczym.

Z uwagi na istotność zamówień publicznych dla gospodarki nowe regulacje obejmują również kwestie związane ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykonywaniem umów zawartych w trybie ww. ustawy. Jednocześnie nasi klienci sygnalizują nam szereg problemów praktycznych, na które napotykają w relacjach z zamawiającymi. W związku z tym, podczas webinarium omówimy m.in.:

 1. Wpływ obecnej sytuacji epidemiologicznej na planowane i toczące się postępowania o udzielenia zamówienia, w tym:
 • jakie zamówienia mogą zostać udzielone bez stosowania przepisów PZP
 • wymagania zamawiającego i terminy realizacji zamówienia – co zrobić gdy zamawiający nie uwzględnił wpływu okoliczności związanych z epidemią na warunki wykonania zamówienia
 • podejmowanie czynności w postępowaniu – odpowiedzi na wezwania zamawiającego i pozyskiwanie dokumentów;
 • odwołania i postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą – terminy
 • zmiana warunków realizacji zamówienia po złożeniu oferty, ale przed zawarciem umowy
 • wycofanie się z postępowania a ryzyko utraty wadium
 • możliwość unieważnienia postępowania przez zamawiającego 
 1. Wpływ obecnej sytuacji epidemiologicznej na wykonywanie umów o zamówienie publiczne (perspektywa Prawa zamówień publicznych):
 • przeszkody w wykonywaniu bieżących i przyszłych obowiązków kontraktowych
 • jakie okoliczności uzasadniają uchylenie się od wykonywania umowy
 • zasady wykazywania i dokumentowania przeszkód w wykonywaniu umowy
 • możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne: warunki i nowe podstawy prawne?
 • odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań kontraktowych – co z karami umownymi
 • wpływ niewykonania umowy na udział w przyszłych postępowaniach przetargowych
 • zobowiązania wobec podwykonawców – możliwość zmiany umowy
 • jak przeciwdziałać nieuczciwym zachowaniom dostawców i podwykonawców w sytuacji zawyżania cen dostaw i usług

Data:  31 marca 2020 r., godz. 15:30 – 17:00
Rejestracja: do 31 marca 2020 r., do godziny 11.00, pod tym linkiem.

Udział w webinarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bądź na bieżąco z DZP