Tomasz Michalczyk

Partner

+48 22 557 86 16     tomasz.michalczyk@dzp.pl
  • Specjalizuje się w sprawach dotyczących infrastruktury, zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
  • Doradza w aspektach związanych z prawem zamówień publicznych, na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających.
  • Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu powszechnego.
  • Świadczy obsługę prawną w ramach realizacji projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, obejmującą opracowanie i weryfikację projektów umów oraz przygotowanie opinii i analiz prawnych na zlecenie polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
  • Doradza w kwestiach sporów w procesach inwestycyjnych realizowanych w trybie zamówień publicznych oraz w sporach pomiędzy członkami konsorcjum. 
  • Prowadzi postępowania przetargowe realizowane przez podmioty prywatne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  • Posiada bogate doświadczenie w zakresie infrastruktury społecznej i transportowej, realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP