Tomasz Michalczyk

Senior Associate

vcard +48 22 557 86 16     tomasz.michalczyk@dzp.pl
  • Specjalizuje się w sprawach dotyczących infrastruktury, zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
  • Doradza w aspektach związanych z prawem zamówień publicznych, na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających.
  • Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu powszechnego.
  • Świadczy obsługę prawną w ramach realizacji projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, obejmującą opracowanie i weryfikację projektów umów oraz przygotowanie opinii i analiz prawnych na zlecenie polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
  • Doradza w kwestiach sporów w procesach inwestycyjnych realizowanych w trybie zamówień publicznych oraz w sporach pomiędzy członkami konsorcjum. 
  • Prowadził wiele postępowań przetargowych realizowanych przez podmioty prywatne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  • Posiada bogate doświadczenie w zakresie infrastruktury społecznej i transportowej, realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Waloryzacja kontraktów budowlanych - strategie prawne oraz metodyka przygotowania roszczeń

Konferencja | 17.05.2019

17 maja wraz z firmą CAS serdecznie zapraszamy na seminarium prawne, które odbędzie się w naszym warszawskim biurze.

cały tekst

Waloryzacja kontraktów budowlanych - strategie prawne oraz metodyka przygotowania roszczeń

Konferencja | 03.04.2019

3 kwietnia w Poznaniu wraz z firmą CAS serdecznie zapraszamy na seminarium prawne, które poprowadzą nasi eksperci.

cały tekst

Waloryzacja kontraktów budowlanych.

Publikacja | 04.03.2019

Rysujący się scenariusz potencjalnej fali upadłości w budownictwie sprawia, że waloryzacja nierentownych kontraktów pozostaje źródłem niekończących się dyskusji.

cały tekst

Prekwalifikacja wykonawców w postępowaniu PPP a doświadczenie podmiotów trzecich

Publikacja | 27.01.2019

Tomasz Michalczyk wskazuje możliwe interpretacje zawiłych przepisów PZP.

cały tekst

Prekwalifikacja wykonawców w postępowaniu PPP a doświadczenie podmiotów trzecich

Publikacja | 03.01.2019

Zaprezentowane przez KIO podejście wydaje się zdroworozsądkowe w szczególności w kontekście charakteru i specyfiki postępowania, którego celem jest wybór partnera prywatnego.

cały tekst

Aktualny projekt nowej specustawy zniechęci wykonawców do realizacji inwestycji drogowych

Publikacja | 06.08.2018

Przewidziane rozwiązania nie poprawią sytuacji uczestników procesu budowlanego, a jedynie zniechęci wykonawców do realizacji inwestycji drogowych.

cały tekst

Jak bronić się przed wykluczeniem z postępowania przetargowego?

Konferencja | 10.04.2018

10 kwietnia zapraszamy na szkolenie mające na celu zaprezentowanie środków, które pozwolą wykonawcom na wyeliminowanie lub obniżenie ryzyka wykluczenia z postępowania.

cały tekst

Przesłanki wykluczenia z postępowania przetargowego

Publikacja | 04.04.2018

Dokonana w 2016 r. nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych wprowadziła istotne zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia z postępowania przetargowego.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

Konferencja | 12.10.2017

12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt".

cały tekst

Brak wadium nie stanowi przeszkody do umowy z Pesą

Publikacja | 02.10.2017

Pesa nie przedłużyła ważności wadium do oferty na dostawę tramwajów dla Krakowie. Zamawiający traci wyłącznie instrument nacisku, którym mógłby "zmotywować" wykonawcę do zawarcia umowy.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

Konferencja | 14.09.2017

14 września w Gdyni odbędzie seminarium dot. konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Usługi budowlane od 1 stycznia 2017 r."

Konferencja | 02.02.2017

2 lutego serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe organizowane przez naszą kancelarię. Tym razem skupimy się na zmianach zasad opodatkowania VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

cały tekst

Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich

Publikacja | 13.12.2016

Zamawiający powinien mieć dowolność w kształtowaniu opisu kryteriów selekcji oraz korzystania z potencjału podmiotów trzecich w zależności od specyfikacji danego zamówienia.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

Publikacja | 22.11.2016

Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne.

cały tekst

Jest sposób, by nie płacić 13 zł od zleceń

Publikacja | 22.09.2016

1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy o minimalnym wynagrodzeniu zleceniobiorców (osób świadczących usługi). Zmiany mają charakter zasadniczy - tłumaczy Agata Mierzwa.

cały tekst

Prawne aspekty Best Value Procurement (BVP)

Publikacja | 20.05.2016

Istotą modelu BVP jest wybranie wykonawcy, który najlepiej rozumie potrzeby zamawiającego, dzięki swojej eksperckiej wiedzy będzie potrafił wykluczyć lub minimalizować ryzyka.

cały tekst

Komentarz do Dyrektywy 2014/24/UE w spr. zamówień publicznych już w księgarniach

Aktualność | 30.10.2015

Książka naszych ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - "Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz" już w księgarniach.

cały tekst

DZP wygrywa postępowanie przed KIO dotyczące przetargu na przebudowę Mostu Grota-Roweckiego

DZP doradza | 22.04.2013

Krajowa Izba Odwoławcza uchyliła dokonany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wybór oferty konsorcjum Astaldi na przebudowę Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie.

cały tekst

Przetargi: zmiana prawa, duży kłopot

Publikacja | 20.02.2013

Nowe przepisy mogą znacząco utrudnić prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne – wskazuje ekspert.

cały tekst