Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Śniadanie biznesowe "Przyszłość OZE w Polsce"

31.05.2017

Autorzy:

Rafał Hajduk
Daniel Chojnacki
Grzegorz Filipowicz

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Energetyka i surowce energetyczne

31 maja zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Przyszłość OZE w Polsce w świetle nowych regulacji". W siedzibie kancelarii DZP spotkają się z Państwem nasi eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - Rafał Hajduk, Grzegorz Filipowicz i Daniel Chojnacki. Zapraszamy Państwa na godz. 9.00 - wtedy zaczynamy rejestrację.

Podczas spotkania eksperci poruszą zagadnienia związane z:

  • kluczowymi elementami aktualnie obowiązującego systemu aukcyjnego określonego w Ustawie o odnawialnych źródłach energii wraz z podsumowaniem rozporządzeń wydanych przez Radę Ministrów oraz Ministra Energii określających wolumeny energii elektrycznej oraz jej wartość, jaka ma stanowić przedmiot aukcji w 2017 r.,
  • zmianami do Ustawy o odnawialnych źródłach energii, nad którymi pracuje Ministerstwo Energii, wraz z ogłaszanymi postulatami zmian jakie są wyrażane przez podmioty sektora OZE,
  • wybranymi zagadnieniami regulacyjnymi związanymi z rozwijaniem i prowadzeniem określonych kategorii projektów energetyki odnawialnej, w tym dotyczących ochrony środowiska.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 28 maja na adres emilia.zakrzewska-koszel@dzp.pl

Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Bądź na bieżąco z DZP