Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Webinarium: Kontrola Prezesa UODO – jak się przygotować, na co zwrócić uwagę?

23.06.2020

Autorzy:

Michał Kluska

Praktyka:

Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia

Specjalizacje:

Ochrona danych osobowych

Wraz z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" zapraszamy na kolejne bezpłatne webinarium organizowane w ramach cyklu "wtorki przy prawie".

Tematem spotkania zaplanowanego na 23 czerwca 2020 r. w godz. 11:00 - 12:30 będzie: „Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jak się przygotować, na co zwrócić uwagę?”

Kontrola przeprowadzana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych to jedno z podstawowych narzędzi badania zgodności działań podejmowanych przez administratorów danych osobowych z wymogami wynikającymi z przepisów. Poza planowanymi kontrolami UODO, często mają one również miejsce w przypadku występowania naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych. Najczęściej dotychczas kontrolowane obszary to monitoring wizyjny oraz kwestie związane z prowadzeniem rekrutacji. Nie należy również zapominać, że na styku ochrony danych osobowych z prawem pracy – również Państwowa Inspekcja Pracy interesuje się aspektami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Celem webinarium jest przedstawienie przez praktyka, który uczestniczył w wielu kontrolach PUODO (kiedyś GIODO) przebiegu takiej kontroli, wraz z podaniem przykładów zdarzeń i sytuacji, tak aby uczestnicy spotkania nabyli praktyczną wiedzę o tym w jaki sposób przygotować się do kontroli.

Webinar poprowadzi Michał Kluska, Senior Associate z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, secjalizujący się w doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych

Agenda merytoryczna:

  • rodzaje kontroli PUODO
  • zawiadomienie o kontroli
  • uprawnienia kontrolujących i kontrolowanego
  • protokół z kontroli / zastrzeżenia do protokołu
  • kontrola i co dalej?

 Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na spotkanie możliwa jest po kliknięciu w link.

Bądź na bieżąco z DZP