Michał Kluska

Counsel

"Ochrona prywatności to jedno z największych wyzwań XXI wieku."

+48 22 557 76 06     michal.kluska@dzp.pl
  • Ekspert w obszarze ochrony danych osobowych, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe.
  • Prezes Zarządu i jeden z założycieli Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
  • Realizuje/nadzoruje złożone procesy wdrożeniowe i post-wdrożeniowe (w tym RODO) na styku prawa, procesów, technologii i bezpieczeństwa IT – przede wszystkim dla sektora finansowego, FMCG, produkcji, automotive.
  • Uczestnik prac legislacyjnych / konsultacyjnych w obszarze ochrony prywatności, danych osobowych, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz ochrony konsumentów.
  • Jego doświadczenie obejmuje wielokrotne uczestniczenie podczas kontroli organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych/Prezesa UOKIK, jak również reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych, nieuczciwą konkurencją, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej.
  • Wspiera Klientów w kluczowych zagadnieniach prawnych na styku rynki regulowane – ochrona danych osobowych (prawo bankowe, farmaceutyczne, ubezpieczenia etc.).
  • Prelegent i wykładowca (m.in. InternetBeta, SECURE).
  • Autor publikacji prasowych i książkowych (m.in. komentarz do ustawy o prawach konsumenta, Vademecum ABI, komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych).
  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
  • Wykładowca na studiach podyplomowych w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP