Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja „Profesjonalizacja zamówień publicznych”

29.06.2020

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

W dniu 29 czerwca w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Profesjonalizacja zamówień publicznych” organizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współpracy z Wydawnictwem CH Beck w Warszawie, z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej. Podczas konferencji, dr Wojciech Hartung z zespołu prawa zamówień publicznych wygłosi prelekcję pt. „Organizacja urzędów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne we Francji”.

Agenda:

  1. Kierunki wsparcia urzędowego na rzecz dalszej profesjonalizacji zamówień publicznych
  2. Profesjonalizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

III. Rozstrzyganie sporów przedumownych w zamówieniach publicznych

  1. Edukacja, szkolenia oraz samokształcenie w sferze zamówień publicznych
  2. Kontrola i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP