Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Webinarium: Zarządzanie ryzykiem - Cyberbezpieczeństwo OT w energetyce

16.07.2020

Autorzy:
Michał Wojciechowski
Paweł Gruszecki

W czwartek, 16 lipca o godzinie 9:00 zapraszamy na webinarium "Zarządzanie ryzykiem - Cyberbezpieczeństwo OT w energetyce", które organizowane jest we współpracy DZP z Accenture.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Zarządzanie ryzykiem OT

  • Jakie obowiązki prawne w zakresie zarządzania ryzykiem spoczywają na operatorze usługi kluczowej oraz jak udowodnić, że stosowany proces spełnia wymogi prawa? 
  • Efektywny i powtarzalny pomiar ryzyka na potrzeby podejmowania decyzji odnośnie środków, jakie mają zostać wdrożone.
  • Kto i w jakim zakresie może się zapoznać z wynikami audytów oraz innych dokumentów potwierdzających zgodność procesu z przepisami prawa? 

Proces zakupowy a wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa - aspekty organizacyjne oraz prawne

  • Identyfikacja wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa w trakcie procesu zakupowego.
  • Sposób uwzględnienia wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa w trakcie procesu zakupowego (od RFI po zawarcie umowy). 
  • Wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa a prawo zamówień publicznych. 

Separacja sieci IT/OT jako przykład działania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa

  • Powody zastosowania danego środka oraz proces podejmowania decyzji.
  • Sposób udokumentowania decyzji w zakresie wdrożenia danego środka.

Spotkanie poprowadzą: Michał Paulski, Senior Manager, Accenture, a także Paweł Gruszecki, Counsel z Praktyki IP&TMT oraz Michał Wojciechowski, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 13 lipca na adresy: michal.paulski@accenture.com oraz pawel.gruszecki@dzp.pl.

Webinarium odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Zapraszamy do udziału!

Bądź na bieżąco z DZP