Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Webinarium: Reforma reguł oceny porozumień wertykalnych (dystrybucyjnych)

18.11.2020

Autorzy:
Dr Jarosław Łukawski

W 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła reformę zasad dotyczących oceny porozumień wertykalnych (dystrybucyjnych) na gruncie unijnego prawa konkurencji. Jakkolwiek proces ten ma zostać zakończony w 2022 roku, już w chwili obecnej dyskutowane są najważniejsze zmiany do rozporządzenia 330/2010 oraz wytycznych Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych. Reforma wprowadzona na szczeblu unijnym wymusi wprowadzenie zmian do krajowych przepisów dotyczących oceny porozumień wertykalnych.

Wraz z ACC Europe zapraszamy na webinarium, podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia dyskutowane pomiędzy Komisją, krajowymi organami konkurencji oraz przedsiębiorcami w kontekście planowanych regulacji.

Spotkanie poprowadzi Jarosław Łukawski, Partner i szef zespołu prawa konkurencji

Webinarium skierowane jest wyłącznie do prawników przedsiębiorstw (in-house counsels).

Termin: 18 listopada w godz. 12:00-13:00, za pośrednictwem platformy MS Teams

Rejestracja: bezpłatna, dostępna na stronie ACC Europe. Link do spotkania zostanie przesłany po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń.

Bądź na bieżąco z DZP