Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

VII Ogólnopolska Konferencja SIDiR "Roszczenia związane z Covid-19 w budownictwie"

10.03.2021

Autorzy:

Tomasz Darowski

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

W dniach 10-11 marca 2021 r. w odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji SIDiR "Roszczenia związane z Covid-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej”, w formule on-line. Podczas pierwszego dnia wydarzenia, Tomasz Darowski z Praktyki Infrastruktury i Energetyki weźmie udział w debacie pt. „COVID-19 – siła wyższa czy opóźnienia spowodowane przez władze? Aspekty prawne i kontraktowe”.

Główną osią konferencji Roszczenia związane z Covid-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej będą kwestie związane z wpływem Covid-19 na inwestycje budowlane.

Czas najwyższy, by w gronie ekspertów zastanowić się nad tym, czy ustawy ochronne są dobrodziejstwem, czy przekleństwem dla stron umów o roboty budowlane. Czy lepiej uznać, że Covid-19 to siła wyższa, czy może jednak zauważyć, że na gruncie kontraktów FIDIC można pokusić się o oparcie ewentualnych roszczeń o klauzulę „opóźnienie spowodowane przez władze”, względnie wreszcie, w niektórych sytuacjach powołać się na niemożliwość świadczenia? Wiele można sobie obiecywać po panelu poświęconemu metodom dokumentowania i dowodzenia wpływu Covid-19 na roszczenia związane z dodatkowym Kosztem i przedłużeniem Czasu na Ukończenie. Zamawiającym publicznym, samorządowym i komercyjnym dedykowany jest zaś panel Sposoby postępowania Zamawiającego z covidowymi roszczeniami wykonawców. Ciekawie, w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zapowiada się panel dotyczący mediacji i innych metod pozasądowego rozstrzygania sporów i to czy mediacje mają szansę wpisać się w pejzaż inwestycji budowlanych.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona uczestników rynku inwestycji budowlanych – zamawiających publicznych, samorządowych i komercyjnych, wykonawców, podwykonawców, Inżynierów Konsultantów i prawników, wspierających proces inwestycyjny.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Mimo prowadzenia Konferencji w trybie zdalnym każdy z uczestników będzie miał możliwość włączyć się w dyskusję dzięki pomocy specjalistycznej platformy i dedykowanych narzędzi.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora: https://konferencja.sidir.pl/

Bądź na bieżąco z DZP