Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Warsztaty "Pozwolenia na emisję CO2 w okresie 2013-2020"

16.03.2011

W dniach 16-17 marca odbędą się warsztaty pt. "Pozwolenia na emisję CO2 w okresie 2013-2020 - zasady przydziału uprawnień, nowe ramy prawne". Pierwszego dnia warsztatów z prezentacją pt. "Ramy prawne nowego europejskiego systemu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (po 1 stycznia 2013)" wystąpi Paweł Grzejszczak, Partner w naszej kancelarii.

Mec. Grzejszczak w swoim wystąpieniu poruszy m.in. kwestie:

  • Zasady nowego systemu aukcjoningu wynikające z dyrektywy 2003/87/WE, oraz rozporządzenia Komisji nr 1031/2010
  • Model platformy aukcyjnej (ogólnoeuropejska platforma, a platformy krajowe)
  • Dopuszczalne typy transakcji (kontrakty typu future lub forward, kontrakty na rynku kasowym)
  • Podstawowe zasady ofertowania i rozliczania aukcji
  • Zasady nadzoru nad aukcjami
  • System zapobiegania nadużyciom na rynku .

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora warsztatów: http://konferencje.pb.pl

Bądź na bieżąco z DZP