Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych

29.11.2021

Autorzy:

Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska

Praktyka:

Postępowania Sporne

Specjalizacje:

Postępowania karno-gospodarcze

29 listopada Hanna Gajewska-Kraczkowska, Counsel z Praktyki Postępowań Spornych przedstawi zagadnienie odpowiedzialności karno-skarbowej członków zarządu spółek kapitałowych w ramach konferencji "Odpowiedzialność karna, karno-skarbowa, podatkowa członków zarządu" organizowanej przez Puls Biznesu.

Wydarzenie kierowane jest do prezesów, członków zarządu, członków rad nadzorczych, dyrektorów, a także doradców prawnych, którzy są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką, w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji.

Podczas wystąpienia mec. Gajewska poruszy m.in. kwestie:

  • członek zarządu – osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi innego podmiotu,
  • przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej,
  • okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną skarbową,
  • zaniechanie karalności: czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, korekta deklaracji.

Wydarzenie będzie także okazją do debaty na temat zachowań w przypadku kontroli, przesłuchań lub aresztowania, tego jak przygotować się do sytuacji kryzysowej, aby zatrzymanie czy postawione zarzuty nie wpłynęły negatywnie na wizerunek i reputację firmy.

Agenda oraz pełna lista prelegentów dostępne są na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP