Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska

Counsel

vcard +48 22 557 76 40     hanna.gajewska-kraczkowska@dzp.pl
 • Zajmuje się sprawami procesowymi z zakresu prawa karnego gospodarczego (tzw. white-collar crime), odpowiedzialnością karną podmiotów gospodarczych oraz sprawami karno-skarbowymi.
 • Doradza w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz prawa prasowego.
 • Jest ekspertem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP w zakresie prawa karnego procesowego.
 • Współpracuje z Fundacją Helsińską w ramach programów Obserwator Wolności Mediów i Klinika Niewinność.
 • Ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, a w latach 1992 - 1993 także Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
 • Jest docentem Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wykłada na Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego, Podyplomowym Studium Przestępczości Zorganizowanej, Podyplomowym Studium dla Sędziów i Prokuratorów.
 • Współautorka Raportu z analizy postępowań karnych prowadzonych w stosunku do członków władz statutowych podmiotów gospodarczych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające.
 • Autorka licznych publikacji na temat prawa prasowego, postępowania karnego i etyki prawniczej.
 • Członek Rady Programowej Helsińskiej Fundacji – Program Spraw Precedensowych.
 • Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego.
 • Członek Polish Fulbright Alumni Association.
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Legal 500 EMEA 2019 rekomenduje DZP

Aktualność | 11.04.2019

Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Dispute Resolution, Energy & Natural Resources, Public Law i Healthcare and Life Sciences. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

Śniadanie "Udział w przetargach a prawo karne – najbliższa perspektywa prawna"

Konferencja | 09.04.2019

9 kwietnia zapraszamy do udziału w drugim z cyklu spotkań poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

cały tekst

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Sejmie

Alert | 08.01.2019

8 stycznia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu UOPZ i skierowała ustawę do prac sejmowych. Projekt jest rewolucyjnym rozwiązaniem w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

cały tekst

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Alert | 22.10.2018

Ustawa całkowicie zmienia model odpowiedzialności za przestępstwa popełnione w związku z działalnością podmiotów zbiorowych.

cały tekst

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak przygotować się na nowe zasady?

Konferencja | 25.09.2018

25.09 zapraszamy do siedziby naszej kancelarii na seminarium, podczas którego opowiemy jak się przygotować na nowe przepisy.

cały tekst

Nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Alert | 14.09.2018

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło już drugą wersję projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary.

cały tekst

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Konferencja | 28.06.2018

Wraz z Konfederacją Lewiatan zapraszamy na kolejne seminarium dotyczące nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, nad którą obecnie pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

cały tekst

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak przygotować się na nowe zasady?

Konferencja | 14.06.2018

Rząd pracuje nad nową ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 14 czerwca zapraszamy do naszej kancelarii na seminarium.

cały tekst

Postępowanie karno-skarbowe w mojej firmie

Konferencja | 13.06.2018

13 czerwca 2018 r. zapraszamy do siedziby naszej kancelarii na śniadanie podatkowe pt.: "Postępowanie karno-skarbowe w mojej firmie". Spotkanie poprowadzą eksperci z Praktyki Podatkowej i Prawa Karnego.

cały tekst

Kompleksowa analiza postępowań karnych

Aktualność | 04.08.2017

W maju, grupa ekspertów z Zakładu Postępowania Karnego na WPiA UW, przygotowała Raport z analizy postępowań karnych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające.

cały tekst

Rozwijamy w DZP Zespół Prawa Karnego

Aktualność | 26.05.2017

W ramach Praktyki Postępowań Spornych wyodrębniliśmy Zespół Prawa Karnego. Pracami grupy, która zajmować się będzie m.in. przestępstwami białych kołnierzyków, kieruje dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 4

Publikacja | 15.11.2016

Nawet nieumyślne podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia może skutkować wykluczeniem go z postępowania o zamówienie publiczne.

cały tekst

O odszkodowaniach za niesłuszne aresztowanie i skazanie

Publikacja | 08.09.2016

W Polsce za miesiąc niesłusznego aresztu często ekwiwalentem jest średnie miesięczne wynagrodzenie – wskazała w Programie #RZECZoPRAWIE dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej

Publikacja | 08.04.2016

Na konferencji "Compliance: narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem i reputacją" zaprezentowaliśmy raport "Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej".

cały tekst

Recepta na dobrą reputację - zasady zgodności i komunikacja

Aktualność | 08.04.2016

7 kwietnia spotkaliśmy się na konferencji "Compliance - narzędzie zarządzania ryzykiem i reputacją". Przedstawiliśmy także nasz raport "Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej".

cały tekst

Compliance - narzędzie zarządzania ryzykiem i reputacją

Konferencja | 07.04.2016

Zapraszamy przedstawicieli środowiska compliance na organizowaną wspólnie z Lighthouse Consultants konferencję "Compliance jako narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem i reputacją".

cały tekst

Odpowiedzialność kadry menadżerskiej oraz samej spółki

Konferencja | 29.10.2015

Już 29 października zapraszamy Państwa do udziału w śniadaniu biznesowym "Odpowiedzialność kadry menadżerskiej oraz samej spółki - aktualna sytuacja, wyzwania i możliwości ochrony".

cały tekst

Globalna walka z korupcją przybiera na sile

Publikacja | 23.10.2015

Etyka, uczciwość i transparentość w biznesie to dziś reguła. Kolejne firmy wprowadzają wysokie standardy. Te zaś, które jeszcze tego nie zrobiły, nie powinny zwlekać.

cały tekst

Aktualne trendy w kształtowaniu systemów zarządzania zgodnością

Konferencja | 17.03.2015

17-18 marca odbędą się warsztaty "Aktualne trendy w kształtowaniu systemów zarządzania zgodnością ze szczególnym uwzględnieniem ISO 19600 oraz ryzyka korupcji".

cały tekst

Gdybym mogła zmienić jeden przepis...

Publikacja | 24.07.2013

Gdybym mogła dokonywać zmian w polskim prawie, w pierwszej kolejności wprowadziłabym wiążącą ustawodawcę zasadę, i przepis musi być zgodny ze zdrowym rozsądkiem.

cały tekst

Wydawca Polityki przekształcił się w spółkę

DZP doradza | 31.12.2012

Kancelaria Domański Zakrzewki Palinka doradzała prawnie i podatkowo Spółdzielni Pracy Polityka, wydającej m.in. tygodniki "Polityka" i "Forum" oraz współwłaścicielowi radia TOK FM, w procesie przekształcenia ze spółdzielni pracy w spółkę komandytowo-akcyjną. 31 grudnia przekształcenie zostało oficjalnie zarejestrowane.

cały tekst

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym i jego wpływ na postępowanie przed sądami administracyjnymi

Publikacja | 09.09.2012

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, uregulowana w art. 17 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – dalej k.k.s., pozwala sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego na osiągnięcie znaczących korzyści w postępowaniu karnym skarbowym.

cały tekst

O prawdziwej funkcji zawieszenia postępowania karnego skarbowego

Publikacja | 29.04.2012

W artykule omówiono przepis art. 114a KKS dopuszczający zawieszenie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, jeżeli jego prowadzenie jest w istotny sposób utrudnione ze względu na toczące się postępowanie przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowymi, celnymi lub sądami administracyjnymi.

cały tekst