Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska

Counsel

+48 22 557 76 40     hanna.gajewska-kraczkowska@dzp.pl
 • Zajmuje się sprawami procesowymi z zakresu prawa karnego gospodarczego (tzw. white-collar crime), odpowiedzialnością karną podmiotów gospodarczych oraz sprawami karno-skarbowymi.
 • Doradza w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz prawa prasowego.
 • Jest ekspertem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP w zakresie prawa karnego procesowego.
 • Współpracuje z Fundacją Helsińską w ramach programów Obserwator Wolności Mediów i Klinika Niewinność.
 • Ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, a w latach 1992 - 1993 także Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
 • Jest docentem Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wykłada na Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego, Podyplomowym Studium Przestępczości Zorganizowanej, Podyplomowym Studium dla Sędziów i Prokuratorów.
 • Współautorka Raportu z analizy postępowań karnych prowadzonych w stosunku do członków władz statutowych podmiotów gospodarczych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające.
 • Autorka licznych publikacji na temat prawa prasowego, postępowania karnego i etyki prawniczej.
 • Członek Rady Programowej Helsińskiej Fundacji – Program Spraw Precedensowych.
 • Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego.
 • Członek Polish Fulbright Alumni Association.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP