Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

25.10.2022

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne

Tuż przed wybuchem pandemii weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych (PZP). Po przeszło dwóch latach jego stosowania zapraszamy do dyskusji o problemach, jakie zrodziły nowe przepisy oraz wyzwaniach, przed którymi stanęli zamawiający oraz wykonawcy.

25 października w Warszawie odbędzie się konferencja „2 lata nowego Pzp – analiza zebranych doświadczeń, postulowane zmiany” organizowana przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych.

Z ramienia DZP udział w wydarzeniu weźmie Katarzyna Kuźma, szefowa zespołu zamówień publicznych oraz członkini Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, która będzie moderowała panel na temat wymagań PZP w zakresie przeprowadzania badań i oceny ofert.

Ponadto podczas spotkania poruszone zostaną także kwestie:

  • charakterystyki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • umów zgodnych z nowym PZP,
  • zamówień o szczególnym statusie: sektorowe oraz w dziedzinach obronności,
  • skutecznego odwołania i dostępniejszej skargi, czyli ulepszonych środków ochrony prawnej.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP