Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Ustawa o wyrobach medycznych – praktyka stosowania oraz interpretacja przepisów

22.11.2022

Autorzy:

Magdalena Wojtkowiak
Marek Paluch

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Ochrona zdrowia
Prawo farmaceutyczne

Magdalena Wojtkowiak oraz Marek Paluch, Associates z Praktyki Life Sciences, będą prelegentami podczas szkolenia organizowanego przez EduPharm pt. Ustawa o wyrobach medycznych - praktyka stosowania oraz interpretacja przepisów. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23 listopada w Warszawie.

Nowa Ustawa o wyrobach medycznych weszła w życie już kilka miesięcy temu. Jest to więc najlepszy moment, aby wymienić się doświadczeniami i pierwszymi spostrzeżenia na temat funkcjonowania rynku po rozpoczęciu obowiązywania nowych regulacji. Podczas szkolenia zaproszeni eksperci poruszą m.in. temat rejestracji wyrobów medycznych w bazie Eudamed, a także zasad ich reklamowania czy zgłaszania związanych z nimi incydentów.  

Drugiego dnia nasi eksperci poprowadzą dwa bloki tematyczne: „Kontrole i kary w nowej Ustawie o wyrobach medycznych”, w trakcie którego omówią zasady prowadzenia kontroli i nakładania kar na przedsiębiorców, oraz blok „Reklama wyrobów medycznych”, w którym opowiedzą o różnicy pomiędzy reklamą kierowaną do publicznej wiadomości a reklamą „zamknięta”, jak i o aktualnych ograniczeniach w jej stosowaniu. 

Szczegółowy program oraz informacje dot. rejestracji dostępne są na stronie wydarzenia.

Bądź na bieżąco z DZP