Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Rewolucja w sys. gospodarki odpadami komunalnymi szansą dla przedsiębiorców z sektora"

06.10.2011

6 października w Hotelu InterContinental w Warszawie odbędzie się konferencja "Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi szansą dla przedsiębiorców z sektora". Organizatorem wydarzenia jest Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza, partnerami są Izby: Polsko – Niemiecka, Francusko – Polska, Skandynawsko – Polska i Włosko - Polska. Partnerem merytorycznym konferencji jest nasza kancelaria.

Celem konferencji jest przedstawienie perspektyw rozwoju polskiego rynku gospodarki odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., wprowadzi rewolucyjną zmianę w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, przekazując gminom władztwo nad tymi odpadami.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i tłumaczona symultanicznie na język angielski.

W programie konferencji m. in.:

  • Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce – diagnoza stanu aktualnego, Ministerstwo Środowiska
  • Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce – prognozowane kierunki zmian, Mott MacDonald Limited sp. z o.o.
  • Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
  • Finansowanie projektów infrastrukturalnych w zakresie gospodarki odpadami, a fundusze europejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Finansowanie projektów infrastrukturalnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, do potwierdzenia
  • Modele realizacji inwestycji w infrastrukturę związaną z gospodarką odpadami, Ernst&Young
  • Jednostki samorządu terytorialnego wobec nowej ustawy, Samorząd Wojewódzki/m.st. Warszawa.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dla uczestników i sponsorów znajdą Państwo na stronach organizatora: http://phig.pl/pl

 

Bądź na bieżąco z DZP