Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

XI Konferencja Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

27.09.2023

Autorzy:

Tomasz Darowski
Kamil Pociecha

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne

W umowach o roboty budowlane nadal można spotkać się z brakiem równowagi stron, jednostronnym przypisaniem ryzyka czy nieadekwatnymi karami umownymi. W odpowiedzi na istniejący od lat problem Prokuratoria Generalna RP opracowała rekomendacje dotyczące postanowień wzorów umów lub innych czynności. Czy to wystarczy, aby zapewnić odpowiedni standard umów w obszarze projektowania oraz usług inżynieryjnych, który jest kluczowym element procesu inwestycyjnego pod względem przygotowania, realizacji i rozliczeń?

Zapraszamy na XI edycję konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany, poświęconą dobrym praktykom w przygotowaniu umów na roboty budowlane i usługi intelektualne w obszarze zamówień publicznych, która odbędzie się w dniach 27-28 września w Warszawie.

Pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Darowski, Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Dobre praktyki w przygotowaniu umów w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane – klauzule abuzywne, waloryzacja wynagrodzenia, rozstrzyganie sporów – prowadzące do zachowania równowagi stron”.

Kolejnego dnia Kamil Pociecha, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki wraz z ekspertami SIDiR omówi standardy realizacji inwestycji.

Ponadto wśród tematów poruszanych podczas spotkania znajdą się m.in.:

  • strategie dochodzenia kosztów pośrednich związanych z przedłużeniem terminu,
  • rola inżyniera w procesie przygotowania zmiany do umowy w związku z nadzwyczajnymi zmianami okoliczności,
  • value engineering – Klauzula 13.2 Warunków Kontraktowych FIDIC w praktyce systemu zamówień publicznych, jak przygotować brzmienie zapisów umownych i jak je stosować w praktyce,
  • jednostronne zakończenie umów o roboty budowlane i usługi intelektualne, przygotowanie do zakończenia obowiązywania umowy i jej zakończenie,
  • istota i znaczenie opinii eksperckich w polubownych metodach rozstrzygania sporów,
  • kary umowne w umowach o roboty budowlane i usługi intelektualne oraz ich stosowanie w praktyce,
  • dlaczego projektant inaczej optymalizuje projekt dla wykonawcy niż dla zamawiającego?

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie organizatora

Bądź na bieżąco z DZP