Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

IX Kongres Energetyczny DISE - Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu

27.09.2023

Autorzy:

Paweł Grzejszczak
Rafał Hajduk

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Energetyka i surowce energetyczne

W dniach 27-28 września we Wrocławiu odbędzie się kolejna, dziewiąta, edycja Kongresu Energetycznego pod hasłem „Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu”. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych DISE Energy, a jednym z partnerów wydarzenia jest nasza kancelaria.

Kongres DISE to cenione międzynarodowe forum dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla polskiej energetyki. Wydarzenie odbywa się co roku z udziałem polityków, top managerów i naukowców. Podczas dwóch dni Kongresu, interdyscyplinarne grono ekspertów będzie poszukiwało najlepszych rozwiązań dla osiągnięcia celów transformacji energetycznej i zapewnienia bezpieczeństwa systemu energetycznego.

27 września o godz. 16.30 Rafał Hajduk, Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki weźmie udział w dyskusji „Onshore i offshore – uwolnienie potencjału energetyki wiatrowej na lądzie i status rozwoju projektów na morzu”, podczas której poruszone zostaną poniższe zagadnienia:

 • strategia UE na rzecz rozwoju morskiej energetyki odnawialnej neutralnej dla klimatu,
 • ekspansja wiatrowa w basenie Morza Bałtyckiego i rola porozumień sektorowych z państwami bałtyckimi,
 • status projektów offshore na polskich wodach Bałtyku – wyniki postepowania rozstrzygającego a gotowość terminalu instalacyjnego,
 • nowe szerokie znaczenie „offshore”: morskie farmy wiatrowe, pływające farmy wiatrowe, energia oceaniczna, wyspy energetyczne,
 • łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej – czy dostawcy zagraniczni wzmocnią polski offshore a szansa dla polskiego local content,
 • systemy wsparcia oraz modele kontraktowania energii z offshore – umowy PPA i dobre praktyki globalnych liderów.

28 września o godz. 11.30 Paweł Grzejszczak, Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki będzie moderatorem panelu „Wielkoskalowa energetyka jądrowa – stabilne źródło bezemisyjnej energii dla systemu elektroenergetycznego”, podczas którego porozmawia z ekspertami z sektora energetyki nuklearnej m.in. o:

 • bezpieczeństwie technologii jądrowych i dążeniu do zerowej emisji,
 • energetyce jądrowej a zgodności z taksonomią UE,
 • polskim programie energetyki jądrowej z perspektywy 3 lat od ogłoszenia – jakie kamienie milowe są jeszcze przed Polską,
 • światowych standardach regulacyjnych a polskim prawie – czy jesteśmy gotowi na atom,
 • procesie certyfikacji technologii reaktora jądrowego w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa – zakres poszczególnych etapów certyfikacji na przykładzie działania regulatorów w państwach posiadających elektrownie jądrowe,
 • globalnych łańcuchach dostaw dla energetyki jądrowej – jakie miejsce może zająć Polska?

 Szczegóły wydarzenia, w tym formularz rejestracyjny oraz agenda kongresu, są dostępne na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP