Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Seminarium "Praktyka w zamówieniach publicznych dla energetyki"

15.11.2012

15 listopada w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w MiIlennium Plaza w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Praktyka w zamówieniach publicznych dla energetyki". W czasie spotkania prezentację pt. "Kształtowanie i zasady weryfikacji warunków udziału w postępowaniu - zwiększenie szans na prawidłowe wykonanie zamówienia" wygłosi Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

Zarówno zmiany od niedawna obowiązujące w zamówieniach publicznych, jak i te procedowane właśnie w parlamencie to tematy, którymi z pewnością zainteresowany jest na bieżąco każdy uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jedną z ciekawszych nowości jest instytucja dialogu technicznego, która wydaje się być idealnym narzędziem dla przeprowadzania zamówień publicznych w sektorach infrastrukturalnych, takich jak energetyka, gazownictwo czy ciepłownictwo. Pytaniem aktualnym jednak jest, czy rzeczywiście tak jest i jakie są doświadczenia ze stosowania takich rozwiązań oraz jak ma wyglądać ta procedura w Polsce.

Ostatnie problemy na rynku wykonawców świadczących usługi dla energetyki pokazują, że kwestia wykluczenia wykonawcy w procesie upadłości ma duże znaczenie dla zamawiających. Kolejnym więc zagadnieniem wartym zauważenia jest, czy pozwalają na to przepisy i jakie metody zabezpieczania interesów ustawodawca chce wprowadzić nowelizacją.

Trzecim ważnym w ostatnim czasie tematem jest formalne i ekonomiczne miejsce podwykonawcy przy udzielaniu i realizacji zamówień publicznych, co ma szczególne znaczenie przy kapitałochłonnych i skomplikowanych inwestycjach w energetyce, gdzie zamówienia wykonują liczne firmy podwykonawcze.

W trakcie spotkania zostaną omówione m.in. następujące kwestie:

  • Nowe możliwości swobodnego dialogu zamawiającego z wykonawcą (dialog techniczny)
  • Dopuszczalność wykluczenia upadłego wykonawcy
  • Wykluczanie wykonawcy, z którym zamawiający rozwiązał, wypowiedział albo odstąpił od umowy
  • Zabezpieczanie roszczeń podwykonawców robót budowlanych od generalnego wykonawcy – korzystne, czy nie?
  • Jak przeciwdziałać doborowi podwykonawców nie gwarantujących realizacji zadań

Więcej na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://scc.com.pl/

Bądź na bieżąco z DZP