Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON - 2013

07.10.2013

W dniach 7-8 października w Poznaniu odbędzie się XVII edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. W czasie spotkania Krzysztof Fliszkiewicz i Anna Glapa, eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP, wystapią z prelekcjami "Projekty PPP w sektorze gospodarki odpadami – na przykładzie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w PPP w modelu opłaty za dostępność – studium przypadku, doświadczenia na przyszłość – perspektywa prawna" oraz "Pozacenowe kryteria oceny ofert  - przykłady rozwiązań w sektorze ochrony środowiska".

ENVICON jest największym kongresem w Polsce poświęconym ochronie środowiska, który odbywa się podczas Targów POLEKO. Kongres to sprawdzone forum, w którym udział biorą najważniejsi reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw eksperci w dziedzinach gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

Przedstawiciele administracji zapoznają uczestników z kierunkami zmian w polityce ekologicznej, dla której kontekst bezpieczeństwa energetycznego kraju ma zasadnicze znaczenie. Gospodarka odpadami ma od lat ugruntowaną pozycję w programie Kongresu. Tym razem okoliczności wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nadają tej problematyce inną jakość.

Po okresie bezprecedensowych inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej pojawiają się nowe wyzwania, o których będzie mowa w specjalnych sesjach. Uzupełnieniem sesji technicznych będą wystąpienia na temat źródeł finansowania ochrony środowiska, a wśród nich kolejna próba przybliżenia partnerstwa publiczno-prywatnego jako efektywnej możliwości realizacji inwestycji.

Więcej informacji nt. tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.envicon.abrys.pl

Bądź na bieżąco z DZP