Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy

03.09.2013

W dniach 3-5 września w Krynicy Zdrój odbędzie się XXIII Forum Ekonomiczne: Perspektywy nowego ładu. Motto tegorocznego Forum nawiązuje do przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, które przyniósł światowy kryzys gospodarczy. Z ramienia naszej kancelarii w wydarzeniu będą brali udział: dr hab. Marcin Matczak (moderator panelu "Regulacje prawne. Koordynowane tworzenie prawa dla ochrony zdrowia" w ramach Forum Ochrony Zdrowia, którego kancelaria DZP jest Partnerem Merytorycznym), Marcin Krakowiak (udział w panelach "Quo Vadis Reformo Śmieciowa?" i "Ocena nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi"), Magdalena Zabłocka (udział w panelach "Miasta przyszłości naszych marzeń - jak uwolnić potencjał?" i "Budowa PPP w oparciu o rozwiązanie ekoinnowacyjne") oraz dr Marek Świątkowski.

Już po raz czwarty kancelaria DZP będzie Partnerem Forum Ochrony Zdrowia, które w tym roku odbywa się pod hasłem "Polityka zdrowotna w polityce państwa". Panel "Regulacje prawne. Koordynowane tworzenie prawa dla ochrony zdrowia", którego DZP jest moderatorem, jest poświecony ocenie skutków regulacji (OSR) jako narzędziu, dzięki któremu możliwe jest koordynowane tworzenie prawa w obszarze ochrony zdrowia. Koordynacja ta powinna polegać na merytorycznym uzgadnianiu między resortami zdrowia, polityki społecznej, gospodarki i finansów kwestii zidentyfikowanych w procesie OSR (definicja problemu regulacyjnego, cel, koszty i obszary wpływu regulacji). Panel obejmuje prezentację analiz kancelarii DZP dot. jakości OSR przygotowywanych w Polsce oraz dyskusję gości nad możliwością poprawy jakości i znaczenia koordynowanego tworzenia prawa dla przygotowania dobrych regulacji w ochronie zdrowia.

W panelu wezmą udział: dr hab. Marcin Matczak, Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP, dr Wojciech Rogowski, Szkoła Główna Handlowa, Wiceprezes zarządu, Instytut Allerhanda, Grzegorz Wiaderek, Prezes Zarządu, INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa, Mirosław Barszcz, były doradca Ministra Sprawiedliwości oraz prof. Christian Dierks, Charite - Uniwersytet Medyczny w Berlinie.

Punktem wyjścia do określenia tematyki poszczególnych wykładów będą następujące ścieżki programowe:

 • Makroekonomia
 • Biznes i Zarządzanie
 • Forum Innowacji
 • Polityka Międzynarodowa
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe
 • Forum Regionów
 • Forum NGO i Społeczeństwo
 • Forum Energetyczne
 • Nowa Gospodarka
 • Unia Europejska i jej sąsiedzi
 • Państwo i Reformy
 • Forum Ochrony Zdrowia

Podobnie jak w latach  poprzednich zostaną wręczone wyróżnienia Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:

 • Człowiek Roku 2012
 • Firma Roku 2012
 • Nowa Kultura Nowej Europy
 • Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: www.forum-ekonomiczne.pl

Bądź na bieżąco z DZP