Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Seminarium "Jak skutecznie argumentować w sporach o reklamę w branży regulowanej – case studies"

24.10.2013

24 października w hotelu Intercontinental w Warszawie odbędzie się seminarium pt. "Jak skutecznie argumentować w sporach o reklamę w branży regulowanej". Nasza kancelaria jest, wraz z wydawnictwem C.H. Beck oraz redakcją Monitora Prawniczego, organizatorem tego wydarzenia. W czasie spotkania prelekcje poprowadzą eksperci z Praktyki Life Sciences - dr hab. Marcin Matczak, Michał Czarnuch, dr Anna Partyka-Opiela i Tomasz Kubicki.

Przedsiębiorcy z branż regulowanych: farmaceutycznej, alkoholowej czy tytoniowej nieustannie poddawani są rozbudowanym i zawiłym rygorom prawnym. Aby z powodzeniem funkcjonować na tym rynku, niemalże każde działanie należy analizować pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi i przepisami branżowymi. Dodatkowo konieczne jest ciągłe monitorowanie zmiennej i często niezwykle restrykcyjnej interpretacji przepisów, dokonywanej przez organy administracji publicznej.

Ograniczenia nałożone przez ustawodawcę są szczególnie widoczne w zakresie prowadzenia reklamy produktów sensytywnych. Restrykcyjne zakazy w połączeniu z niejasnością przepisów prawnych oraz rozbieżnością w ich interpretacji powodują, że przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych reklamując swe produkty niejednokrotnie są zmuszani do działania z uwzględnieniem dużego ryzyka prawnego.  Różnice pomiędzy informacją a reklamą mogą być okazją do ich wykorzystania w reklamie produktów sensytywnych, a sięganie do analogii odnośnie różnych produktów sensytywnych może być ogromną szansą na rozjaśnienie zagmatwanych konstrukcji zakazów prawnych, dlatego warto wiedzieć jak z nich korzystać.

Niestety konsekwencją nieprzestrzegania przepisów regulujących reklamę produktów sensytywnych może być odpowiedzialność administracyjna, cywilna lub nawet karna. Warto podkreślić, że dotychczasowe decyzje organów nadzoru wskazują na bardzo restrykcyjne traktowanie przepisów regulujących aktywności reklamowe, dlatego istotne jest poznanie podstawowych zasad odpowiedzialności karnej i administracyjnej, jak również kwestii niedozwolonej reklamy jako czynu nieuczciwej konkurencji czy odpowiedzialności w świetle kodeków etycznych. Po odpowiedzeniu sobie na pytanie za co  i jak odpowiadamy, warto jest ustalić kto ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie reklamy: spółka, członkowie zarządu czy menadżerowie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.szkolenia.beck.pl

Bądź na bieżąco z DZP