Michał Czarnuch

Partner

"Przyjemność płynąca z pracy sprawia, że wykonujesz ją doskonale."

+48 22 557 86 33     michal.czarnuch@dzp.pl
 • Specjalizuje się w prawie administracyjnym, a w szczególności prawie farmaceutycznym, medycznym, prawie reklamy, prawie europejskim i prawie konkurencji.
 • Udziela wsparcia w zakresie compliance w sprawach związanych z zarzutami korupcji (white-collar crimes).
 • Jest zaangażowany w doradztwo dla branż określanych jako sensytywne, w tym dla branży farmaceutycznej i FMCG (włączając produkty alkoholowe i tytoniowe), w zakresie działań reklamowych i promocyjnych, refundacji, spraw compliance i karnych, dystrybucji, znakowania oraz wytwarzania i kontroli jakości.
 • Doradza w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi.
 • Wielokrotnie uczestniczył w procesach legislacyjnych, m.in. brał udział w pracach nad ustawami z zakresu ochrony zdrowia, uczestnicząc w dyskusjach prezentujących stanowisko branży, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania tych ustaw, oraz prowadząc liczne szkolenia i ogólnopolskie konferencje.
 • Jest jednym z inicjatorów Telemedycznej Grupy Roboczej - grupy wiodących podmiotów z sektora telemedycyny, która obecnie aktywnie działa na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce jako Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza.
 • Doradza w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz ubezpieczenia zdrowotne.
 • Uczestniczy w projektach związanych z outsourcingiem i dostępem do danych medycznych we współpracy z CSIOZ i Ministerstwem Zdrowia.
 • Członek zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza.
 • Członek Rady ds. Interoperacyjności CSIOZ.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

 • Ranking Chambers Europe 2023

  Aktualność | 16.03.2023

  W najnowszym rankingu Chambers Europe nasza kancelaria i prawnicy zostali wyróżnieni w aż 16 specjalizacjach. Do grona rekomendowanych ekspertów dołączyło 21 specjalistów DZP.

  cały tekst

 • Prawo do teleporady? Wyzwania prawne współczesnej telemedycyny

  Publikacja | 21.02.2023

  W programie Rzecz o Prawie Michał Czarnuch opowiadał o granicach prawa do skorzystania z teleporady, możliwościach zdalnego uzyskania zwolnienia lekarskiego oraz wyzwaniach związanych z telemedycyną.

  cały tekst

 • Innowacje w procesie opieki nad pacjentką w ciąży

  Publikacja | 16.02.2023

  W ramach podsumowania I edycji konkursu Mother and Child Startup Challenge, którego partnerem jest DZP, organizatorzy projektu przygotowali raport, który zawiera rekomendacje i dobre praktyki służące podniesieniu jakości opieki nad kobietami w ciąży dzięki wykorzystaniu nowych technologii.

  cały tekst

 • XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu

  Konferencja | 06.09.2022

  W dniach 6-8 września w Karpaczu odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Tak jak w latach ubiegłych, DZP jest Partnerem Forum oraz organizuje i współtworzy kilka paneli.

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP