Michał Czarnuch

Partner

"Przyjemność płynąca z pracy sprawia, że wykonujesz ją doskonale."

+48 22 557 86 33     michal.czarnuch@dzp.pl
 • Specjalizuje się w prawie administracyjnym, a w szczególności prawie farmaceutycznym, medycznym, prawie reklamy, prawie europejskim i prawie konkurencji.
 • Udziela wsparcia w zakresie compliance w sprawach związanych z zarzutami korupcji (white-collar crimes).
 • Jest zaangażowany w doradztwo dla branż określanych jako sensytywne, w tym dla branży farmaceutycznej i FMCG (włączając produkty alkoholowe i tytoniowe), w zakresie działań reklamowych i promocyjnych, refundacji, spraw compliance i karnych, dystrybucji, znakowania oraz wytwarzania i kontroli jakości.
 • Doradza w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi.
 • Wielokrotnie uczestniczył w procesach legislacyjnych, m.in. brał udział w pracach nad ustawami z zakresu ochrony zdrowia, uczestnicząc w dyskusjach prezentujących stanowisko branży, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania tych ustaw, oraz prowadząc liczne szkolenia i ogólnopolskie konferencje.
 • Jest jednym z inicjatorów Telemedycznej Grupy Roboczej - grupy wiodących podmiotów z sektora telemedycyny, która obecnie aktywnie działa na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce jako Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza.
 • Doradza w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz ubezpieczenia zdrowotne.
 • Uczestniczy w projektach związanych z outsourcingiem i dostępem do danych medycznych we współpracy z CSIOZ i Ministerstwem Zdrowia.
 • Członek zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza.
 • Członek Rady ds. Interoperacyjności CSIOZ.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Następna

Bądź na bieżąco z DZP