Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Seminarium "Co nowego w zamówieniach czyli o kolejnej nowelizacji Prawa zamówień publicznych"

23.10.2014

23 października wraz z Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą, zapraszamy do udziału w seminarium pt. "Co nowego w zamówieniach czyli o kolejnej nowelizacji Prawa zamówień publicznych". Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r., która wejdzie w życie 19 października br. i jej praktycznym znaczeniu dla przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Program seminarium obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • nowe obowiązki wykonawcy zastrzegającego informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa
  • konsekwencje zmian w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
  • zaostrzenie zasad powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich
  • możliwość wymagania od wykonawcy zatrudniania osób realizujących zamówienie na podstawie umów o pracę
  • liberalizacja zasad zatrzymania wadium
  • ograniczenie stosowania wyłącznie kryterium cenowego
  • nowe zasady ustalania rażąco niskiej ceny
  • przesłanki zmiany umowy o zamówienie publiczne

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20 października faxem 22 511 15 71, lub mailem na adres: phig@phig.pl lub magdalena.klebukowska@dzp.pl.

Bądź na bieżąco z DZP