Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Seminarium "Konsorcja tworzone przez przedsiębiorców hiszpańskich w Polsce"

01.10.2014

Praktyka:

Zespół Spanish Desk

1 października w Centrum Konferencyjnym Dago (2 piętro, sala nr 3) odbędzie się seminarium pt. "Konsorcja tworzone przez przedsiębiorców hiszpańskich w Polsce – kluczowe zagadnienia prawne i podatkowe". W imieniu kancelarii DZP oraz Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej zapraszamy do udziału w spotkaniu, którego celem będzie przedstawienie aktualnej praktyki i orzecznictwa w sprawach dotyczących konsorcjów oraz omówienie najważniejszych problemów prawnych i podatkowych związanych z ich tworzeniem i funkcjonowaniem.

Program seminarium obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Co to jest konsorcjum? (podstawowe różnice w stosunku do hiszpańskiego UTE)
 • Kiedy utworzenie konsorcjum jest dopuszczalne? Czy utworzenie konsorcjum może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji? – najnowsze orzecznictwo i interpretacje
 • Czy utworzenie konsorcjum jest w każdym przypadku konieczne? (problematyka spełniania warunków udziału w postępowaniu vs. dążenie do ograniczenia ryzyk spółek biorących udział w przedsięwzięciu)
 • Problemy praktyczne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem konsorcjów – cele biznesowe vs. sztywne ramy postępowań i umów o zamówienie publiczne:
  - podział prac między konsorcjantów
  - rozliczenia konsorcjantów w trakcie i po zakończeniu projektu
  - relacje konsorcjum z podwykonawcami i dostawcami
 • Problematyka związana z upadłością jednego z konsorcjantów
 • Status podatkowy konsorcjum w zależności od jego formuły, czyli kiedy konsorcjum jest podatnikiem?
 • Zasady opodatkowania dochodów konsorcjum
 • Podział i wypłata dochodów konsorcjum między konsorcjantów
 • Zasady opodatkowania VAT rozliczeń dokonywanych w ramach konsorcjum w świetle ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych
 • Podatkowe aspekty tworzenia konsorcjów z udziałem podmiotów hiszpańskich (np. UTE - Unión Temporal de Empresas)

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim (w trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań w języku hiszpańskim).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 września faxem 22 511 15 71 lub mailem phig@phig.pl

Bądź na bieżąco z DZP