Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

14.03.2014

14 marca na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie sie konferencja naukowa "Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach". W spotkaniu udział weźmie Wojciech Hartung, Counsel, który przedstawi temat "Rozwiązania zawarte w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w świetle europejskiego systemu zamówień publicznych".

Tematyka konferencji koncentruje się na aktualnych problemach interpretacyjnych i wyzwaniach prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony środowiska. Po wejściu w życie przepisów zmieniających Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawę o odpadach, nadchodzi czas na pierwsze podsumowania, a także wymianę doświadczeń z przedstawicielami różnych środowisk związanych z tematyką odpadów.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Pani dr Elwira Jutrowska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Andrzej Sokala, Prorektor UMK ds. Studenckich oraz Pan Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://prawoasrodowisko.pl/

Bądź na bieżąco z DZP