Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Postępowanie arbitrażowe"

06.11.2014

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji "Postępowanie arbitrażowe", która odbędzie się 6 listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorami wydarzenia są Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego na WPiA UŁ. Kancelaria DZP jest Patronem konferencji, a prelekcje w czasie wydarzenia poprowadzą m.in. Partnerzy w Praktyki Postępowań Spornych naszej kancelarii - Józef Palinka i Paweł Lewandowski.

Prelegenci zaproszeni do wygłoszenia referatów reprezentują zarówno prawnicze środowiska akademickie jak i zawodowe, co pozwoli na dogłębną i wszechstronną analizę najważniejszych zagadnień dotyczących postępowania przed sądem polubownym. Przedmiotem rozważań będą między innymi następujące kwestie:

  • zakres autonomii stron w zakresie kształtowania przebiegu procesu
  • dopuszczenie osoby trzeciej/interwenienta ubocznego do postępowania
  • praktyki w zakresie sposobu przeprowadzania dowodu z opinii biegłego
  • pomocniczego zastosowania przepisów k.p.c. w postępowaniu arbitrażowym
  • środków dowodowych i sposobu przeprowadzania dowodów.

Konferencja podzielona jest na trzy panele. Tematyka pierwszego, którego moderatorem jest Józef Palinka, dotyczy organizacji postępowania arbitrażowego, zaś prelegentami będą prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. UWr. dr hab. Łukasz Błaszczak oraz dr Marcin Dziurda.

Drugi panel koncentruje się wokół zagadnień dotyczących postępowania dowodowego - świadków, biegłych, dowodów z dokumentów, moderatorem dyskusji tej części będzie prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes, a swoje wystąpienia przestawią Bartosz Krużewski, Maciej Jamka, dr Rafał Morek oraz Maciej Łaszczuk.

W trzeciej części konferencji zaproszeni goście zajmą się relacjami pomiędzy sądem arbitrażowym a sądami państwowymi. Prezentacje na ten temat wygłoszą prof. dr hab. Karol Weitz, Paweł Lewandowski, Monika Hartung oraz prof. dr hab. Wojciech Popiołek. Panel będzie moderował prof. dr hab. Józef Frąckowiak.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy w szczególności: arbitrów i prawników, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska sędziowskiego oraz akademickiego.

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://sakig.pl/pl

Bądź na bieżąco z DZP