Paweł Lewandowski

Partner

+48 22 557 76 40     pawel.lewandowski@dzp.pl
 • Pełnomocnik w licznych sprawach sądowych i arbitrażowych, w tym zwłaszcza sporów w zakresie robót budowlanych.
 • Autor wielu skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego.
 • Jest pełnomocnikiem przedsiębiorstw w postępowaniach administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi.
 • Doradca wielu firm w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, szczególnie z branży energetycznej, budowlanej, nieruchomości, ubezpieczeniowej i mediów.
 • Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie międzynarodowego postępowania cywilnego oraz współpracuje z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego.
 • Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

 • Konferencja Solidarity Arbitration and Mediation Days

  Konferencja | 17.11.2022

  Podczas konferencji Paweł Lewandowski z Praktyki Postępowań Spornych weźmie udział w dyskusji o wpływie pandemii na proces postępowań spornych.

  cały tekst

 • XII Konferencja Fundacji Court Watch Polska

  Konferencja | 30.09.2022

  Podczas wydarzenia Paweł Lewandowski z Praktyki Postępowań Spornych weźmie udział w dyskusji poświęconej wpływowi pandemii na działalność polskiego sądownictwa.

  cały tekst

 • Postępowanie cywilne i gospodarcze

  Konferencja | 13.04.2022

  Paweł Lewandowski, Michał Cecerko i Damian Cieśla będą prelegentami podczas konferencji „Postępowanie cywilne i gospodarcze – digitalizacja sądownictwa, aktualne i planowane regulacje prawne”.

  cały tekst

 • Legal 500 EMEA 2022 rekomenduje DZP

  Aktualność | 11.04.2022

  W najnowszym rankingu Legal 500 EMEA kancelaria DZP oraz 49 naszych ekspertów zostało ponownie wyróżnionych. Wśród kryteriów oceny znalazły się doświadczenie i zrealizowane projekty oraz relacje z klientami, których opinia jest jednym z najistotniejszych czynników.

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP