Paweł Lewandowski

Partner

+48 22 557 76 40     pawel.lewandowski@dzp.pl
  • Pełnomocnik w licznych sprawach sądowych i arbitrażowych, w tym zwłaszcza sporów w zakresie robót budowlanych.
  • Autor wielu skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego.
  • Jest pełnomocnikiem przedsiębiorstw w postępowaniach administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi.
  • Doradca wielu firm w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, szczególnie z branży energetycznej, budowlanej, nieruchomości, ubezpieczeniowej i mediów.
  • Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie międzynarodowego postępowania cywilnego oraz współpracuje z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego.
  • Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP