Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

XV Konferencja Programowa Izby Domów Maklerskich

06.03.2015

W dniach 6-8 marca w Hotelu Bukovina Terma Spa w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się 15. edycja Konferencji Programowej Izby Domów Maklerskich, której tematem przewodnim będzie "Silny i wiarygodny rynek kapitałowy dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego". Nasza kancelaria jest Partnerem Konferencji, a w panelu pt. "Jak zwiększać atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego i jego wiarygodność" udział weźmie Andrzej Foltyn, Szef Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych.

Konferencja skierowana jest do:

  • administracji rządowej, organów nadzorczych i regulacyjnych: Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • domów maklerskich, banków: maklerów, analityków, inspektorów nadzoru, doradców inwestycyjnych, doradców CFA,
  • inwestorów: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i firm zarządzającymi aktywami, PE/VE,
  • krajowych przedsiębiorstw poszukujących środków na rozwój na rynku kapitałowym,
  • emitentów,
  • instytucji rynku kapitałowego, stowarzyszeń samorządowych rynku kapitałowego,
  • doradców prawnych, audytorów i biegłych rewidentów.

Podczas konferencji uczestnicy będą się zastanawiać, jakie konkretne kroki trzeba podjąć, aby wzmocnić krajową bazę inwestorów, zachęcić spółki do pozyskiwania kapitału na rynku giełdowym, polepszyć otoczenie regulacyjne i procedury administracyjne, obniżyć koszty pozyskania kapitału, zapewnić dobrą reputacje rynku i zaufanie do niego inwestorów, zwiększyć atrakcyjność polskiego rynku w oczach inwestorów globalnych. Wspólnie będą poszukiwać rozwiązań, które zabezpieczą interesy rynku kapitałowego w Polsce, interesy finansowania  przedsiębiorstw, a tym samym interesy polskiej gospodarki. Organizator planuje, aby każdy panel i warsztat kończył się postulatami, które zostaną przekazane odpowiednim organom, instytucjom rynku kapitałowego z rekomendacją wprowadzenia odpowiednich zmian.

Pierwszego dnia konferencji zostaną ogłoszone wyniki Badania relacji inwestorskich w spółkach z WIG30, a wyróżnione firmy otrzymają nagrody za najlepszy IR w 2014 roku. Badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30 jest wspólnym przedsięwzięciem Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Izby Domów Maklerskich. Partnerami badania są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz firma konsultingowa Reputation Managers. Badanie zostało objęte Patronatem Akcjonariatu Obywatelskiego i ma na celu podnoszenie jakości relacji inwestorskich spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Podczas Gali wieczornej zostaną wyróżnieni pracownicy domów maklerskich najaktywniej współpracujący z Izbą na rzecz środowiska rynku kapitałowego.

Drugiego dnia konferencji, 7 marca, odbędą się II Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie. Zawody są otwarte dla pracowników instytucji rynku kapitałowego oraz uczestników konferencji. Więcej informacji o Mistrzostwach w zakładce Mistrzostwa oraz na stronie www.mistrzostwapolskirk.pl

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora http://www.idm.com.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP